Search
Close this search box.

Moravskoslezský kraj: Uzdravíme náš kraj

Kampaň jsme zahájili 29. května představením témat a lídra kampaně jímž je Svatopluk Němeček.

Do Krajských voleb vstupujeme s volebním heslem a vizí „Uzdravíme náš kraj“. Volební heslo je nejen blízké k profesi lékaře krajského lídra, ale které také velmi dobře definuje to, co náš kraj potřebuje… ne léčit, ale uzdravit celou řadu nemocí, se kterými se dlouhodobě potýká. Lídr kampaně představil tyto okruhy:

1. Dostupná zdravotní péče a termíny
Naším stanoviskem je, že není nadále možné, aby systém zdravotnictví fungoval v režimu i tří měsíčních termínů na vyšetření a zákroky. Takový systém není v souladu s dobrou a efektivní léčbou. Nahlas říkáme, že lékařů je málo, málo jich studuje a málo jich tady zůstane, protože celá řada z nich je ze zahraničí. Nahlas říkáme také to, že stávající lékařů stárnou, a že takřka 50 % praktických lékařů je starších 60 let, což v blízké době vytvoří ještě horší nedostupnost než nyní. Stávající vláda tento problém přehlíží. Nelíbí se nám, že nelze sehnat zubaře, lékaře specialisty, dětské lékaře, logopedy apod. Neschopnost státu a kraje navýšit počty lékařů a zlepšit systém termínů, nesmí ovlivnit zdraví lidí. Zdraví má být dostupné všem, ne je výsadou pro bohaté s konexemi. Je potřebné zásadní navýšení zdravotnického školství, zlepšení systému stipendií, podpory a pobídek pro mladé lékaře, které musíme udržet v kraji. Síť nemocnic se nesmí rušit, ale rozvíjet.

2. Rozjedeme výstavbu obecních bytů s garantovaným nájmem
Vývoj ceny bydlení, a nájmů je takto dále neudržitelný a nahrává bohatým lidem a lidem, vlastnícím nájemní bydlení. Pro běžné občany je pak vlastní bydlení nebo nájemní bydlení za rozumné ceny nedostupné. Trend v cenách nemovitostí nezvrátíme, ale můžeme využít vlastních možností výstavby bytových domů a tvořit tak bytový fond, který nevzniká výstavbou developerů za účelem zisku, ale jehož primárním cílem je tvořit nájemní bydlení s garantovaným nájmem. Aktuálně výstavba bytů klesá a už tak vysoké ceny bytů ještě více rostou. Vláda a ani kraj s tím nic nedělají.  využijeme vhodné obecní pozemky a vytvoříme bytový fond. Podpoříme rodiny a lidi, kteří chtějí normálně a dostupně bydlet. Bytová a existenční krize nás zajímá a chceme ji řešit. Je pro nás důležité, abychom vytvořili podmínky pro lidi, kteří chtějí v kraji zůstat.

3. Bezplatné zubní plomby obyvatelům v kraji
Máme přesvědčení, že vždy musí existovat varianta, která je zdarma a Pokud platíte zdravotní pojištění, pak na to máte právo a stát to má zajistit. Začíná to plombami a skončí to úplnou úhradou zubní péče. Tohle musíme změnit a zastavit. Zubní zdraví je totiž podmínkou zdraví celkového a péče a prevence o zuby musí být součástí úhrad zdravotních pojišťoven. A pokud tomu tak nebude, budeme se snažit prosadit, aby tomu tak bylo z dotací kraje.

4. Rozpočtovým určením daně, přišel náš kraj o takřka 600 000 000 Kč
Moravskoslezský kraj je často nebo vždy na okraji zájmů Pražáků. A tady dostal ránu od vlastního krajana. Ministr financí Zbyněk Stanjura, rodák z Opavy připravil kraj o 600 milionů a Hnutí ANO, kterému naši krajané tak hojně posílají své hlasy, tento návrh v parlamentu odsouhlasilo, a to v čele s rodačkou z jižní Moravy poslankyní Alenou Schillerovou. A zastupitelé kraje se nijak nebouří, nijak neprotestují. Proč? Vždyť jsou to naše peníze a vláda Moravskoslezskému kraji dluží daleko více! Tohle se nám nelíbí a budeme bojovat o změnu a vyrovnání. V kraji tyhle peníze potřebujeme.

5. Ceny elektřiny a potravin musí být spravedlivé
Myslíme se, že vláda selhává v ohledu na obyčejné lidi. Stát je přece povinen regulovat nefungující trh a omezovat zisky monopolních a velkých dodavatelů. Drahé energie zdražují vše od potravin, léků, základních potřeb až po bydlení. A pokud na to vláda kašle musíme to zastavit z kraje a vytvářet tlak na vládu, aby ceny dále nerostly. Není možné, aby na bezohlednost vlády doplácely  obyčejní lidé a korporace rostly na ohromných ziscích z kapes lidí v našem kraji.

6. Náš kraj nebude východní montovnou za nízké mzdy!
Chceme tady zaměstnavatele s atraktivními mzdami. Náš kraj nebude východní montovnou a není správné tady vystavět kdejakou továrnu s nízkými mzdami. Práci potřebujeme, ale dobře naplánovanou, která podpoří růst mezd a atraktivitu práce. Potřebujeme investice s vysokou přidanou hodnotou a dobře zaplacenou práci. Bez zásadní pomoci vlády to nepůjde. Kraj ve spolupráci se státem musí včas připravit dostatek zón a vybrat si, kdo tady bude obyvatele zaměstnávat. Jde o to, udržet tady lidi, kteří chtějí dobré mzdy, jde o to, aby neodcházeli pryč a náš kraj nevymíral.

7. Nepůjdete do důchodu v 70. letech a jen s almužnou.
Stále platí, že pokud jste celý život pracovali, tak nemůžete skončit bez peněz. Pokud tohle vládě nedochází, musí se za své obyvatele postavit kraj. Je přece nereálné, aby lidi pracovali v 65. letech jako by jim bylo čtyřicet. A což takhle v sedmdesáti? Tam chce vláda dojít? Tvrdí totiž, že to jinak nejde a že zvyšování věku a valorizace je jediný způsob. Je to jediný způsob, jak obrat obyčejné lidi o to, co jim náleží. Řešení je jinde a je například ve vyšším zdanění bank a velkých korporací, v progresivní dani a možnostech EU apod. Víme také, že ani domovů pro seniory není dost. Čekací lhůty k nedožití. I tohle se musí změnit. Rozumíme sice tomu, že být na sklonku života v domovech důchodců nemusí být pro každého to ideální, ale právo na důchod a na důstojné stáří má každý.

8. Chceme obyvatele kraje podpořit příspěvky
Primárním záměrem příspěvků je, zvýšit obyvatelům kraje atraktivitu toho, že tady bydlí. Pomoci jim vykompenzovat finanční handicap a nastartovat tak dobrou věc na kterou chceme přispívat.

  • Příspěvek na zdravotní péči až 2 000 Kč
    Péče o zdraví není jen péče lékařů, ale je to také rekondice, rekonvalescence, fyzioterapie nebo také péče ozdravoven a lázní. Jsme krajem, kde se tvrdě pracuje a obyvatelé našeho kraje si tuto péči zaslouží.
  • Příspěvek na vzdělání a sport až 2 000 Kč
    Péče o zdraví, je také péčí o ducha. Chceme krajský příspěvek na podporu sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti, mladé a dospívající. Jde o nám o podporu a kvalitu dobrého života v kraji.
  • Příspěvek pro rodiny s dětmi až 5 000 Kč
    Chceme podpořit vaši rodinu. Přejeme si, abyste byli váženými obyvateli kraje, žili tady a rádi podpoříme rodinné aktivity pro lepší život v kraji, jako jsou rodinné vstupné, jízdenky a další aktivity, které absolvujete společně, ale také potřeby pro děti, pleny, pomůcky do školy atd.

 

Lídr kandidátky
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Jsem lékař a svoji úlohu v kraji beru jako možnost měnit věci k lepšímu a uzdravit celou řadu nemocí Moravskoslezského kraje. Vadí mi zejména jeho znevýhodněnost vůči jiným krajům a také, jak tím trpí jeho obyvatelé. Vláda a centrální orgány nedělají nic proto, aby kraji a nám pomohli. Na lidi se kašle, ceny rostou, je těžké si najít zubaře, dětského lékaře nebo praktika. A hrozí, že bude ještě hůř, protože doktoři stárnou a mladých je málo. Takže termíny nejrůznějších vyšetření a zákroků se prodlužují a na některé se čeká i měsíce. A mnozí z Vás si jistě všimli, že chybí i léky. Možnosti práce se úží anebo nejsou dost atraktivní pro mladé vzdělané lidi, kteří z kraje odchází, protože si tady nedokáží vydělat dost peněz a nemají ani kde bydlet za rozumné nájmy.  Nezůstanou tady, nezaloží tady rodinu a kraj vymírá. Drahá je energie, potraviny, voda a politici se na vás smějí a říkají, jak je vše v pořádku. A není to v pořádku! Nejde přece lidem, kteří celý život pracují, hrozit, že půjdou do důchodu v 70. letech, a ještě k tomu s almužnou. A když budou někteří z nich potřebovat místo v domově seniorů, budou čekat roky. A není v pořádku ani to, že máme ceny jsou jako na západě a mzdy jako z východu. A to všechno se musí změnit. Chci to změnit, protože mi na tom záleží. Nebudu vám lhát do kapsy a budu říkat věci, tak jak jsou. A budu je měnit k
lepšímu. Mám recepty, které nemoci našeho kraje vyléčí. Kraj to ale sám nezvládne. Musí mu pomoci stát, který nám to už léta dluží. Musíme se ale ozvat a bojovat!