Search
Close this search box.

Připojte se k Petici za bezplatné plomby

Zdravotnictví přestává být dostupné. Pacienti musí hradit často i základní péči. Příkladem jsou bílé plomby.

Sociální demokracie připravila petici, ve které požadujeme po ministru Válkovi, aby namísto zrušených amalgámových plomb stanovil jinou stejně funkční zubní výplň plně hrazenou ze zdravotního pojištění.

Stáhněte si pro vytištění petici a petiční arch.

Zde je znění petice:

Petice za bezplatné plomby

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platných zněních

V České republice náleží každému občanovi právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. Toto lidské právo garantuje především čl. 31 Listiny základních práv a svobod, v platném znění (dále jen „Listina“).

Zdravotní pojišťovny proto mají všem občanům v plné výši hradit veškeré standardní lékařské služby. V rámci stomatologické péče doposud plně proplácejí také nejrozšířenější způsob ošetření zubního kazu – amalgámové zubní výplně.

Tyto plomby ale obsahují rtuť, která se v přírodě nerozkládá, a poškozuje tak životní prostředí. Evropská unie proto schválila zákaz používání zubního amalgámu. V Česku se amalgámové plomby přestanou aplikovat od poloviny roku 2026.

V souladu s čl. 31 Listiny mělo Ministerstvo zdravotnictví stanovit v tzv. úhradové vyhlášce jinou plně hrazenou základní formu ošetření zubního kazu. Namísto toho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) rozhodl, že zdravotní pojišťovny nově začnou proplácet dospělým pojištěncům pouze 40 % z ceny plomby – zbytek si budou muset doplatit sami pacienti.

Ministr Válek tak bezprecedentně ruší právo na bezplatné ošetření zubních kazů!

Jde o absolutně svévolný zásah do významného základního lidského práva, jaký v naší zemi nemá obdoby. Nízkopříjmoví nebudou mít na doplatky dost peněz, a přestože poctivě platí zdravotní pojištění, přijdou o možnost podstoupit běžný stomatologický zákrok.

Snížení dostupnosti zubní péče přitom řadu lidí přímo ohrozí na zdraví i životě. Z infekčního ložiska způsobeného zubním kazem se mohou do celého těla uvolňovat nebezpečné bakterie a vyvolat závažná onemocnění kardiovaskulárního systému, dýchacího ústrojí či zažívacího traktu. Léčba takových poruch je pak násobně nákladnější než plomba za 2.000,- Kč.

Hrazení zubních výplní jinými materiály než amalgámem by podle odhadů stálo 4,5–6 mld. Kč ročně. Z celkových výdajů systému zdravotního pojištění, které mají v roce 2024 překročit rekordních 500 mld. Kč, se jedná o přibližně 1 %. Zdroje tedy nepochybně najít lze.

Odmítáme hazardovat se životy a zdravím milionů lidí.
Odmítáme snižovat současnou úroveň ochrany základních lidských práv.
Odmítáme, aby se majetkové rozdíly mezi lidmi rozeznávaly už podle stavu jejich chrupů.

Požadujeme po ministru Válkovi, aby namísto zrušených amalgámových plomb stanovil jinou stejně funkční zubní výplň plně hrazenou ze zdravotního pojištění.