Search
Close this search box.

Stanovisko k rozhodnutí NSS

Sociální demokracie bere na vědomí informaci o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Ze strany představitelů České suverenity jde o opakované klamavé jednání. Příkladem je zneužití jména hnutí Pro Prahu pro registraci stejnojmenné kandidátky v komunálních volbách 2014.

 Sociální demokracie upozorňuje na potřebu novely volební legislativy, která do budoucna jasně stanoví ministerstvu vnitra pravidla pro registraci stran a kandidátních listin tak, aby ministerstvo vnitra mělo zákonný podklad pro své rozhodování.

Situace, kdy kromě Sociální demokracie a koalice zneužívající zkratku ČSSD jsou registrovány dvě kandidátky začínající slovem „ANO“ a dvě kandidáty začínající slovem „PRO“ svědčí o potřebě takové novelizace.

Na místě je také upravit podobu názvů stran a kandidátních listin tak, aby součástí názvů nebyly celé věty anebo souvětí s vypsanými volebními hesly.

Sociální demokracie má k ochraně svých oprávněných zájmů k dispozici celou škálu právních nástrojů. Cesta nástrojů ve volebním soudnictví není ani po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ukončena či uzavřena.

Sociální demokracie podle výsledků řízení ve volebním soudnictví zváží uplatnění i dalších právních nástrojů, aby následky možné zaměnitelnosti, nekalosoutěžního jednání, parazitování na jméně či na pověsti byly minimalizovány a aby se přispělo k upevňování politické a právní kultury mezi stranami a hnutími.

Komentář předsedy Sociální demokracie Michala Šmardy:

Pro mě je důležité, aby Sociální demokracie nebyla spojována s podvodníky, lháři, papaláši a hochštaplery. Nevadí mi, že kandiduji ve volbách. Vadí mi, že o sobě tvrdí, že jsou sociální demokraté.