Zdraví a bezpečí je pro Ivanu Stráskou základem budoucnosti kraje

23. září 2020

Klíčovou podmínkou úspěšné budoucnosti a prosperity kraje je podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské po všech ohledech zdravý a bezpečný region. Tedy region stabilní, silný, funkční, přehledný, důvěryhodný, předvídatelný a perspektivní. Jinými slovy, region pocitově i fakticky bezpečný pro obyvatele a návštěvníky. Ale třeba také investory.

Zdraví a bezpečí je základem naší vize budoucnosti Jihočeského kraje, z níž jsme vycházeli v uplynulých letech a v jejímž naplňování hodláme pokračovat i do budoucna. Víme jak,“ konstatovala Ivana Stráská, která vede do podzimních krajských voleb kandidátku České strany sociálně demokratické. 

Po dvanáctiletém vedení ČSSD je Jihočeský kraj jedním z nejlépe hospodařících krajů České republiky. Nemá dluhy a jeho rozpočet je dlouhodobě vyrovnaný. Na nejvyšší příčky v mezikrajském srovnání českých regionů ho přitom současně řadí i objem investic vynakládaných na jeho rozvoj. Podařilo se vybudovat a dále rozvíjet skvěle fungující systém zajištění zdravotní péče, který se stal vzorem i pro další regiony ČR. Jeho nemocnice jsou oceňovány jako nejlepší v zemi. Modernizuje se dopravní infrastruktura, rozvíjí vzdělávání, životní prostředí, sport, kultura, cestovní ruch a další odvětví. 

Prioritou je ochrana života, zdraví a majetku občanů

Stráská v této souvislosti poznamenala, že pojem bezpečnost v sobě skrývá celou řadu na první pohled nesouvisejících aspektů, jako jsou například bezpečné finance, ve smyslu nakládání s nimi, či bezpečné hospodaření. Jeho klíčovým obsahem přesto zůstává především ochrana života, zdraví a majetku obyvatel kraje i jeho návštěvníků. Přesně v tomto pořadí. V době koronavirové pandemie nanejvýš aktuální téma. „Naše filosofie řízení kraje je postavená na vysoké odbornosti lidí, kteří nás všechny chrání. Proto je i naše kandidátka bezpečná. Složená téměř z poloviny z nestraníků. Z lidí s minulostí, za nimiž jsou vidět výsledky konkrétní práce a lze jim věřit,“ zdůraznila Stráská.

Příkladem je ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová, která se v současné době stala nedílnou součástí systému krizového řízení kraje. „Díky fungující komunikaci v rámci Krizového štábu a Bezpečnostní rady Jihočeského kraje a vynikající spolupráci a součinnosti s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (IZS) i jednotlivými jihočeskými nemocnicemi, se nám hygienikům a epidemiologům daří navzdory rychle přibývajícím novým případům držet celkový výskyt onemocnění Covid-19 ve srovnání s jinými kraji České republiky dlouhodobě na poměrně nízkých číslech. Jihočeský kraj je tak bezpečným regionem i v této mimořádně obtížné situaci,“ řekla Kotrbová.

Radní Jihočeského kraje a starosta Větřní Antonín Krák shrnul několik hlavních bodů směřujících k dalšímu zvýšení bezpečnosti v regionu. Základem je aktivní spolupráce s policií hasiči a záchrannou službou, s orgány hygieny a epidemiologie i s armádou. „Určitě je nutné se zaměřit na revizi a aktualizaci krizových a epidemiologických plánů na základě nových druhů ohrožení. Zajistit bezpečnost ve zdravotnictví a sociálních službách nastavením bezpečnostních režimů jak proti rizikům zdravotním, epidemiologickým, tak i případným útokům fyzickým či kybernetickým. Ve spolupráci s dodavateli vody a energií usilujeme o zabezpečení zdrojů a dodávek těchto strategických komodit, stejně jako podporujeme opatření pro zadržení vody v krajině jako ochrany před suchem i povodněmi,“ připomněl Krák.

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci

Prioritou Jihočeského kraje musí být také, jak řekl Antonín Krák, zvýšení bezpečnosti v dopravě zajištěním pravidelných investic převyšujících jednu miliardu korun ročně do bezpečných a kvalitních komunikací, obchvatů, dopravního značení, křižovatek, kruhových objezdů a podobně, ale také do prevence. Zapomínat však nelze ani na bezpečnost škol. „Budeme pokračovat v projektech, jako je Ozbrojený útočník, aby se učitelé i děti naučili, jak se chovat v případě ohrožení života. Naše děti a učitele ve školách budeme také chránit proti případným útokům potřebným technickým vybavením,“ dodal Krák.

Pokračovat budou samozřejmě pravidelné dotační programy, prostřednictvím nichž Jihočeský kraj podporuje sbory dobrovolných hasičů (SDH) v regionu. Naposled šlo v červnu formou dotace z kraje téměř 27 miliónů korun na 84 hasičských projektů jako příspěvek na lepší materiální vybavení, obnovu vozového parku či zázemí SDH. Cílem je zvýšení jejich akceschopnosti při zásazích, které provádějí v první linii. Zadarmo a ve svém volnu. Ne náhodou zdobí jejich prapory heslo: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. „Je více než žádoucí, aby pravidelná podpora dobrovolných hasičů pokračovala i v budoucnu. Vedle své běžné činnosti, která se především v průběhu povodní ukazuje jako velice významná, jsou i důležitým motorem sportovního, kulturního a společenského života na venkově,“ zmínil místostarosta Jindřichova Hradce a profesionální hasič ve výslužbě Míroslav Kadeřábek.

Z hlediska požární bezpečnosti dnes obyvatele a návštěvníky Jihočeského kraje chrání systém takzvaného plošného krytí, který je jedním z nejlepších a nejefektivnějších na světě. „Podle vyhodnoceného požárního rizika poskytuje bezpečí všem, ať už se nachází kdekoli na území kraje,“ dodal Kadeřábek.

Seznam Zprávy nedávno zjišťoval, jak úspěšné byly v uplynulých čtyřech letech krajské vlády. Prozkoumal kraje v šesti oblastech, jak se (podle údajů Českého statistického úřadu) vylepšily od posledních krajských voleb některé ukazatele v jednotlivých regionech. Na základě toho sestavil pořadí regionů. Jihočeský kraj obsadil první místo!

Zdroj: idnes.cz, 22. 9. 2020
https://sdeleni.idnes.cz/budejovice/zdravi-a-bezpeci-je-pro-ivanu-straskou-zakladem-budoucnosti-kraje.A200915_093049_budejovice-sdeleni_hradr

Blogy