B. Sobotka: Je důležité, abychom o budoucnosti České republiky diskutovali přímo s občany

20. dubna 2017

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

sociální demokracii se za čtyři roky ve vládě podařilo splnit a prosadit velkou část priorit, se kterými kandidovala a zvítězila ve volbách v roce 2013.

Považuji proto za velmi důležité, abychom ukázali, že ČSSD má jasnou představu i dalšího směřování naší země. Rád bych Vás proto osobně seznámil s projektem Česko 20+. Projektem, který si klade za cíl zformulovat vizi ČSSD fungování České republiky v klíčových oblastech života v příštích 20 letech a prohloubit dialog sociální demokracie s občany.

Sociální demokracie stála v minulosti u všech klíčových historických momentů České republiky a celkem 12 let nesla od roku 1993 vládní odpovědnost. Je ale nutné, abychom ukázali, že jsme schopni uvazovat o budoucím směřování naší země v dlouhodobém horizontu. Právě historie sociální demokracie, nás předurčuje, abychom to byli my, sociální demokraté, kteří nebudou přemýšlet jen v horizontu příštích voleb.

Je proto důležité, abychom o budoucím fungování České republiky v příštích letech diskutovali přímo s občany a to jak v přímém kontaktu, tak skrze sociální sítě a on-line prostředí. Věřím, že projekt Česko 20+ ve svých různých rovinách bude pro diskusi s lidmi právě tou platformou, která nám pomůže sestavit program, který přivede sociální demokracii k úspěchu v podzimních volbách.

První debata na téma Šťastnější rodina proběhne již dnes 20. dubna v Praze. V dalších týdnech představíme další tematické pilíře Česka 20+: Spravedlivější sociální systém, Vstřícnější zdravotnictví, Modernější školství, Kvalitnější pracovní místa, Bezpečnější republika, Vysokorychlostní doprava, Kvalitní potraviny a zdravý životní styl, Digitální republika a České v Evropě.

Jsou připraveny jak interaktivní webové stránky projektu Česko 20+ (www.20plus.cz), tak komunikace na sociálních sítích. Vedle veřejných debat s občany bude právě on-line komunikace a sběr podnětů od občanů na sociálních sítích hlavními komunikačními kanály. Debatovat s občany pak kromě Prahy vyjedeme do osmi dalších měst – Olomouce, Ostravy, Brna, Mladé Boleslavi, Hradce Králové, Českých Budějovic, Ústí nad Labem a Plzni. Diskuze s občany a celý projekt Česko 20+ budou následně vyhodnoceny na červnové programové konferenci.

Očekávám, že i vy, členové sociální demokracie, využijete Česka 20+ jako dalšího způsobu, jak se zapojit do konkretizace našeho programu pro Českou republiku. Rád se s vámi také osobně setkám při diskuzích na výjezdech Česka 20+.

Bohuslav Sobotka

 

Blogy