Česká republika představila schopnosti a sílu svého leteckého průmyslu

1. září 2016

Zvýšit export českého leteckého průmyslu a najít pro něj nové trhy – to byl cíl Dne českého leteckého průmyslu pro diplomatický sbor a vojenské přidělence akreditované v ČR, který uspořádalo 1. září 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo obrany ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu, Asociací Leteckých výrobců a Svazem českého leteckého průmyslu. Akci otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Letecký den byl příležitostí k tomu, aby se 150 zúčastněných zástupců diplomatického sboru a vojenských přidělenců akreditovaných v ČR seznámilo s potenciálem českého leteckého průmyslu, s jeho výrobky a službami. „Cílem akce bylo představit Českou republiku jako zemi, která je schopna nabídnout špičkové technologie a výrobky v oblasti letectví a má zájem o obchodní i technickou a technologickou spolupráci na světovém trhu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Bezmála 35 českých firem, státních podniků a českých univerzit seznámilo účastníky se špičkovými technologiemi českého leteckého průmyslu, konkrétně s projekty L-39 NG, L-410 NG, EV-55, Z-143, UGV TAROS. Uskutečnily se statické i dynamické ukázky letecké techniky, robotických systémů a technického vybavení včetně prezentace projektů vědy a výzkumu českých univerzit a výzkumných pracovišť.
„Nabízíme ekonomickou, technologickou i technickou spolupráci, včetně spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vzájemných investic. Cesta takovéto komplexní průmyslové spolupráce je podle mého názoru v současných podmínkách boje proti terorismu a globálních hrozeb i příležitostí jediná možná,“ dodal Jan Mládek.
Prezentace se uskutečnila poprvé v rámci pilotního projektu a podle hodnocení účastníků byla úspěšná. Zároveň ukázala, že spolupráce resortů průmyslu a obchodu a obrany může podpořit úsilí českých firem v oboru letectví při hledání nových obchodních příležitostí ve světě.

Blogy