Desatero ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

18. srpna 2021

Desatero ČSSD

1) Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě: zaplatit tentokrát musí především ti, kdo na to mají, miliardáře nevyjímaje.

2) Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst!

3) Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu!

4) Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví.

5) Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo!

6) Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen.

7) Vybereme víc peněz od bohatých. Budeme je investovat, ne rozdávat.

8) Zvýšíme platy v sociálních službách.

9) Založení rodiny má být radost, ne stres. Školství musí být bezplatné.

10) Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje.

 

Klíčové priority programu ČSSD:

1) Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě: zaplatit tentokrát musí především ti, kteří na to mají, miliardáře nevyjímaje

Zavedeme daně z obřích majetků nad 100 milionů korun se sazbou 1 % ročně, inspirujeme se v Německu.

Každý rok odteče z ČR do zahraničí 300 miliard Kč. Proto zrušíme daňové výjimky pro velké korporace, které jsou využívány právě pro odliv finančních výnosů ze země.

Zavedeme bankovní daň z aktiv s progresivními sazbami.

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob je nezbytné pro nápravu změn schválených ANO a ODS v roce 2020. Kvůli nim největší daňové břemeno padá na lidi ze střední třídy, zatímco ti bohatí budou mít více peněz. Uděláme to tak, aby se daně nezvedly nikomu do trojnásobku průměrné mzdy.

Snížíme DPH u základních potravin (pečivo, zelenina, ovoce, maso, ryby atd.) na nejnižší sazbu.

2) Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst!

Mzdové rozdíly žen a mužů jsou v České republice pětinové a téměř nejvyšší v celé EU. Důvodem je nízká úroveň slaďování práce a rodiny. Kromě podpory pracujících rodin zavedeme bezplatné kurzy platového vyjednávání na úřadech práce a povinnost firem pravidelně hodnotit mzdové rozdíly žen a mužů. Zároveň v zákoníku práce výslovně zakážeme sjednávat doložky o platové mlčenlivosti.

Minimální mzda má umožnit důstojný život. Od ledna 2022 zvedneme minimální mzdu na 18 tisíc Kč a od roku 2023 na 20 tisíc Kč a zákonem zaručíme její pravidelné navyšování. Zvýšení minimální mzdy se odráží i v růstu zaručených mezd a průměrné mzdy, a prospívá tak všem pracujícím.

Zásadně omezíme agenturní zaměstnávání, aby došlo k narovnání pracovních podmínek zaměstnanců. Firmy nebudou moci zaměstnávat více než 10 % lidí přes agentury. Zakážeme agenturám práce najímat cizince a omezíme činnost agentur na zprostředkování dočasné práce. Zavedeme přísnější postihy za nedodržování pravidel, přímou odpovědnost jednatelů, a to včetně zákazu činnosti.

I v dobách hospodářského růstu a prosperity mají lidé starší padesáti let velmi těžké postavení na trhu práce. Jsou diskriminováni a když o práci přijdou, složitě si hledají novou. Proto na trhu práce zvýšíme ochranu pro lidi starších 50 let. Firmám budeme například poskytovat příspěvky za jejich zaměstnání.

3) Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu!

Postupně budeme zkracovat pracovní dobu. Nejpozději od ledna 2025 omezíme pracovní dobu na 35 hodin týdně, a to bez krácení mzdy. Naším cílem je pak zavést čtyřdenní pracovní týden. Chceme tak zvýšit produktivitu práce po vzoru západní Evropy a vydat se cestou udržení vysoké zaměstnanosti v éře digitalizace a automatizace. Firmy mohou nadále vyžadovat po svých zaměstnancích vyšší počet odpracovaných hodin, ale za každou odpracovanou hodinu navíc bude zaměstnanci ze zákona náležet 50% příplatek za přesčas.

Pracujeme, abychom se uživili. Nežijeme, abychom jen pracovali. Od ledna 2023 zavedeme pět týdnů dovolené pro všechny. Více než současné zákonné čtyři týdny dovolené již platí pro tři čtvrtiny zaměstnanců, zbylá čtvrtina je tak znevýhodněna oproti ostatním. Ve většině evropských států jsou pouhé čtyři týdny dovolené minulostí, a to i na Slovensku.

Zavedeme institut náhradního volna za státní svátky. Pokud vyjde den státního svátku na víkend, pracovní volno zaměstnancům připadne na nejbližší pracovní den. Pro zaměstnance, kteří musí i přesto pracovat, prosadíme stoprocentní příplatek.

4) Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví.

Zabráníme privatizaci zdravotnických zařízení, a to především poskytovatelů akutní lůžkové péče. Chceme zákonem garantovat veřejnou síť nemocnic s celostátně platnými standardy, personálního a přístrojového vybavení. Pandemie covidu ukázala, že se nám v minulosti osvědčilo nerušit přes deset tisíc akutních lůžek, jak navrhovaly pravicové vlády během éry Topolánkovy a Nečasovy ODS.

Musí skončit období přehlížení potřeb zdravotnického personálu. Zdravotníci musí přestat hrát roli sponzorů systému. Do roku 2025 zvýšíme tarifní platy zdravotníků o 50 %. Nechceme, aby nám lékaři a zdravotní sestry utíkali do zahraničí.

5) Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo!

Důchodový systém musí zůstat pod kontrolou státu! Zabráníme privatizaci důchodového systému, tedy závislosti budoucích seniorů na příjmech z prostředků v soukromých penzijních fondech.

Zachováme stávající průběžný systém financování důchodů. Musí platit, že ten, kdo celý život pracuje, bude mít spravedlivý důchod!

Nezvýšíme věk pro odchod do důchodu nad 65 let. Opakující se prodlužování věku odchodu do důchodu je pro nás nepřijatelné.

Zavedeme tzv. výchovné – stávající i budoucí důchodce oceníme 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Částku dostane ten z rodičů, který o děti převážně pečoval. Polepší si tak až 1,5 milionu žen důchodkyň, které mají kvůli péči o děti důchody v průměru nižší až o tři tisíce Kč.

Zaměstnancům v náročných profesích, zařazeným do třetí a čtvrté kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, umožníme dřívější odchod do důchodu za každých 10 odpracovaných let o jeden rok. Pomůžeme tak desetitisícům lidí v nejnáročnějších profesích.

6) Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen.

Prosadíme zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech. Díky tomu mohou nové byty zlevnit až o 30 %. Zejména však tento model umožní během dvou až tří let od nabytí účinnosti zákona stavět až 15 tisíc bytů ročně.

Zachováme nízké daně z nemovitostí pro 1. až 3. nemovitost na fyzickou osobu. Zavedeme takové daně, které budou bránit spekulacím s byty a jejich nedostatečnému využití skrze zdanění 4. a další nemovitosti.

Zavedeme pokuty za dlouhodobě neobsazené byty.

Zákonem budeme regulovat služby typu Airbnb, tedy ty, které slouží k jiným účelům, než je dlouhodobé bydlení. Po vzoru západní Evropy stanovíme jasná daňová pravidla pro krátkodobé turistické pronájmy tak, aby majitelé byli motivováni k dlouhodobým pronájmům. Po covidové krizi se musí do měst vrátit opravdový, sousedský život.

Zřídíme Státní bytový fond, který bude pořizovat byty a pronajímat je za normální ceny například seniorům, samoživitelkám, hendipovaným, mladým rodinám s dětmi nebo i státním zaměstnancům, jako jsou hasiči, pošťáci, policisté, knihovníci či pečovatelky.

7) Vybereme víc peněz od bohatých. Budeme je investovat, ne rozdávat.

Vedle progresivního zdanění, zdanění obřích majetků nad 100 mil. Kč, bankovní a digitální daně, omezení výjimek pro nadnárodní korporace také zavedeme progresivní dědickou daň u velkých majetků převyšující 50 mil. Kč. Nulovou sazbu dědické daně zachováme v přímé linii u majetků do 50 milionů korun.

Zavedeme spravedlivou daň z prodeje nemovitosti, která nebude doléhat na obyčejné lidi, kteří si sotva našetří na byt nebo zdědí dům po babičce. Daň bude odpuštěna u prodeje, který probíhá u jedné fyzické osoby po době delší, než je pět let od posledního prodeje tak, aby se zamezilo spekulacím, ale daň nepadla na běžné občany.

8) Zvýšíme platy v sociálních službách.

Covidová pandemie nám ukázala, jak nepostradatelná, ale zároveň i ohromně podceňovaná je sociální péče v naší zemi. Zaměstnancům sociálních služeb se proto musí pravidelně navyšovat platy a mzdy, min. o 10 % každý rok alespoň do doby, než budou platy a mzdy srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím.

9) Založení rodiny má být radost, ne stres. Školství musí být bezplatné.

Zpřehledníme a zjednodušíme systém mateřské a rodičovské. Obě dávky sloučíme v jednu. Nová rodičovská bude vyplácena do tří let věku dítěte ve výši 70 % od předchozího výdělku. Fakticky tak dojde k navýšení rodičovské na 400 tisíc Kč.

Narození dítěte představuje velkou změnu pro každou rodinu, a to se týká i životních nákladů. Rozšíříme proto nárok na porodné pro všechny rodiny a zvýšíme jej na 15 tisíc korun. Pomůžeme tak rodičům zabezpečit dítě základními potřebami. Porodné se bude vyplácet na první tři děti.

Zavedeme novomanželské bezúročné půjčky až 1 milion Kč pro pracující rodiny. Za každé narozené dítě se odepíše pracujícím rodičům dluh ve výši 100 tis. Kč.

Budeme dále rozvíjet systém jeslí a mateřských školek v každé obci a zejména v regionech s nízkou dostupností předškolní péče. Do roku 2024 zavedeme zákonem garantovaný nárok na místo ve školce nebo jeslích pro všechny děti od dvou let, a to bezplatně.

Pro všechny děti z nízkopříjmových rodin zajistíme bezplatný počítač či tablet. Rozhodnutí o propůjčení elektronického zařízení bude na řediteli školy.

Vysokoškolské vzdělání zůstane bezplatné. Nikdy nepodpoříme zavedení školného v českém školství.

Budeme dávat na školství o jedno procento HDP více než dnes. To umožní spolu se zvýšením kvality vzdělávání i zvýšit platy všem pracovníkům ve školství. Průměrný plat kvalifikovaného učitele má dosahovat 130 % průměrné mzdy.

10) Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje.

Zakotvíme ochranu vody v Ústavě. Ústavní zákon o vodě zakotvuje ústavní právo každého člověka na přístup k pitné vodě v místě bydliště, ústavní ochranu zdrojů pitné vody a stanoví, že strategická vodohospodářská infrastruktura bude v budoucnu pod veřejnou kontrolou a zaručuje, že voda a její ochrana je pro společnost prioritou.

Dotace nesmí skončit jako dárečky pro velké korporace. Národní i evropské dotace musí jít pouze malým a středním podnikům. Velkým firmám bude možné pomoci striktně jen pouze formou úvěrů nebo garancí, ale nikoli přímými dotacemi.

Blogy