Hejtman Netolický: Slovenskou Ubľu podpoříme deseti tisíci eury na zajištění péče o uprchlíky

4. dubna 2022

Parlamentní listy 4. 4. 2022: Již od roku 2002 je partnerským regionem Pardubického kraje Prešovský samosprávný kraj na Slovensku. Na jeho území se nachází frekventovaný hraniční přechod na Ukrajinu mezi obcemi Ubľa a Malý Berezný.

martin-netolicky-2.jpg

Od počátku krize na Ukrajině se musela Ubľa potýkat s nutností zajistit důstojné podmínky občanům Ukrajiny, kteří překračovali státní hranici a zůstávali na Slovensku nebo směřovali dále do Evropské unie. Pardubický kraj se proto rozhodl obci Ubľa darovat 10 tisíc eur na pokrytí nákladů spojených s péčí o uprchlíky před válkou z Ukrajiny.

„V souvislosti s konfliktem na Ukrajině a migrační vlnou jsou vedle České republiky nejvíce zatížené sousední státy jako Polsko a Slovensko. Právě přes Slovensko míří velká část občanů Ukrajiny do zemí Evropské unie, což sebou nese zvýšené náklady pro obce, které leží přímo v příhraničním pásmu. Takovou obcí je také Ubľa s necelými 800 obyvateli nacházející se nedaleko hraničního přechodu Malý Berezný. Od počátku krize na Ukrajině se obec snaží zajistit důstojné podmínky občanům Ukrajiny, kteří překračují státní hranici. Řada z nich setrvává na území východního Slovenska a Prešovského samosprávného kraje, který je naším partnerským regionem. Těmto lidem obec ve spolupráci s krajem, složkami IZS a dobrovolníky zajišťuje důstojné podmínky pro nouzové ubytování, stravu a základní zdravotní a sociální péči. Jedná se o náklady, které jsou pro obec velmi výrazným zásahem do rozpočtu. Proto jsme se v návaznosti na dlouholeté partnerské vazby s Prešovským samosprávným krajem a samotnou obcí Ubľa rozhodli pomoci se zajištěním základních nákladů na zaopatření uprchlíků z Ukrajiny částkou 10.000 eur,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že poskytnutí daru bude předmětem dubnového jednání krajských zastupitelů.

Pardubický kraj pomohl svému partnerskému regionu v minulosti již několikrát. „Prešovskému samosprávnému kraji, se kterým úzce spolupracujeme již od roku 2002, jsme pomohli v minulosti při povodních či jiných přírodních katastrofách. V roce 2004 jsme poskytli zásilku desinfekčních a úklidových prostředků na zmírnění následků povodní, které kraj zasáhly v červenci téhož roku. Další velké povodně zasáhly oblast v květnu a červnu 2010. V tomto případě jsme přispěli částkou 500 tisíc korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Dalším velkým společným projektem obou krajů byla sanace havarijního stavu vozovky v obci Osturňa, kterou poničila povodeň v roce 2014. „Silnice v obci byla po povodni značně poškozena. Mimo jiné zde hrozil sesuv půdy a tím ohrožení některých domů v obci, která je vyhlášena rezervací lidové architektury. Proto jsme poskytli pomoc ve výši jednoho milionu korun,“ dodal Martin Netolický.

Poslední finanční pomocí, kterou Pardubický kraj poukázal ve prospěch svého partnerského regionu, byla rekonstrukce Chodníků přátelství právě v Ubľe. Projekt byl spolufinancován Pardubickým krajem, Prešovským samosprávným krajem a obcí Ubľa ve stejném poměru 20 tisíc euro.

zdroj: Parlamentní listy 4. 4. 2022 odkaz zde

Blogy