Konsolidační balíček SOCDEM

10. června 2023

Chceme spravedlivé daně a veřejný stát. Vláda pravice nabízí jen tupé škrty.

Sociální demokracie odmítá škrtací balíček vlády Petra Fialy z 11. května 2023. Jako za vlády Nečase a Kalouska chce i současná ODS okrást střední třídu a lidi s nízkými příjmy.

Základem dnešního rekordně vysokého schodku státního rozpočtu je daňový banditismus ODS, SPD a ANO, který připravil naši zemi nejméně o 130 miliard Kč ročně. Státní rozpočet je dnes vinou ODS podvyživený. A vláda vedená ODS chce místo léčení pacientovi ještě více pustit žilou.

Nová fiskální a daňová politika je potřeba. Škrtací deforma pravicové pětikoalice má alternativu. Postavena musí být na následujících principech.

  1. Zavedení progresivní daně z příjmu právnických osob – Sociální demokracie prosazuje zavedení daňové progrese u příjmů firem tak, aby firmy se stamilionovými a miliardovými zisky odváděly férovější podíl na daních. Firmy s miliardovými zisky a miliardáři se musejí více podílet na financování státu.

  2. Zdanění kapitálových příjmů na úrovni daně z příjmů fyzických osob – je nespravedlivé a asociální, aby různé dividendy a renty byly daněny nižší sazbou, než jsou daně a odvody z práce.

  3. Obnova progresivního zdanění fyzických osob, která je osvědčeným standardem ve vyspělých státech světa.

  4. Daň z obřích majetků – Fialova vláda chce plošně zvýšit daně z nemovitostí všem. Sociální demokracie naopak prosazuje solidární přístup – například v podobě daně z velkých majetků v hodnotě nad 100 milionů Kč se sazbou 1 % ročně po vzoru návrhu projednávaného v Německu.

  5. Dědická daň pouze pro obří majetky – naše společnost se nikdy nemůže ani blížit ideálů rovných šancí pro všechny, pokud někdo zdědí mnohamiliardový majetek a jiný může zdědit maximálně dluhy. Je třeba obnovit dědickou daň, která je běžná ve vyspělých státech světa právě jako alespoň částečná brzda „rozevírajících se nůžek“ ve společnosti. Na místě je zachovat osvobození od této daně pro menší majetky – dědická daň se bude aplikovat pouze na majetky např. od 50 milionu Kč výše.

  6. Zefektivnit výběr daní od „velkých k malým“ – zavedeme účinné kontrolní mechanismy výběru daní, zaměříme se zejména na největší úniky a daňové optimalizace. 

  7. Vláda by měla podpořit přípravu nových zdrojů rozpočtu EU – především uhlíkového cla na neekologické výroky dovážené do EU a daň z nerecyklovaných plastů. Tyto nové příjmy posílí rozpočet EU (ze kterého ČR chce i nadále čerpat podporu) a navíc část výnosů připadne státním rozpočtům jednotlivých členským státům. ČR si musí přestat hrát na daňový ráj pro zbohatlíky a musí být aktivnější při vyjednávání o evropských daních.

  8. Vláda by měla v orgánech EU bojovat za co nejrychlejší zavedení společné daně ze zisků obřích digitálních korporací (jako je např. Meta-Facebook a Google) a než bude zaveden společný systém této daně, tak po vzoru Rakouska a dalších evropských zemí zavést tuto daň alespoň na národní úrovni. Nesmí pokračovat současný stav, kdy digitální korporace těží i z ČR velké množství peněz, ale jejich daňové odvody v ČR jsou jen nepatrné.

Investice do zaměstnanců veřejného sektoru se vyplatí všem – aby zakryla vlastní neschopnost, vláda vedená ODS si našla obětního beránka v podobě zaměstnanců veřejného sektoru. Po víc než roce reálného poklesu jejich platů jim Fialova vláda chce snižovat platy dokonce i v nominálním vyjádření, tedy je zcela okrást. Jako za Nečase a Kalouska tím i dnes vláda ODS dosáhne jediného – přiškrtí domácí poptávku, a tím oslabí HDP a daňové příjmy. Sociální demokracie tento iracionální přístup ODS zcela odmítá! Ekonomiku ČR musíme restartovat rozumnými investicemi, a ne jí pustit žilou.

Finanční správu je třeba posílit, a ne redukovat – ministr Stanjura se chlubí, kolik vyhodil zaměstnanců finanční správy, a přitom je překvapen, že daňové příjmy státu zůstávají letos daleko za prognózou Ministerstva financí. Daňovou správu je třeba naopak posílit o odborníky na daňové úniky velkých korporací (které jsou maskovány např. neférovými vnitrokoncernovými cenami).

Neposkytovat velkým firmám dotace, ale pouze garance, či zvýhodněné úvěry – nevratné dotace od státu by měly jít pouze veřejnému a neziskovému sektoru (obcím, veřejnému zdravotnictví, sociálním službám atd.), ve specifických případech malým inovativním a radikálně se modernizujícím firmám. Není správné, aby bohaté korporace čerpaly dotace např. na novou linku na toastový chleba nebo na zvyšování energetické účinnosti, když na této investici budou následně samy vydělávat. Pokud chce stát tyto investice velkých firem urychlit, měl by tak činit jen vratnou podporou – poskytnutím garancí nebo zvýhodněnými úvěry.

Místo tupých škrtů musí ČR efektivně využít všech evropských zdrojů, které jsou k dispozici – aktuálně jde především o Národní plán obnovy, jehož rozšíření Fialova vláda trestuhodně zanedbala. Miliardy Kč na dodatečné granty z Národního plánu obnovy má ČR k dispozici od června 2022, další miliardy od počátku roku 2023. Přes velké sliby Fialova vláda stále nebyla schopna schválit rozšíření Národního plánu obnovy a začít čerpat tyto peníze ve prospěch obyvatel ČR. Přitom na investování všech stovek miliard Kč z Národního plánu obnovy zbývají už jen 3 roky.

Sociální demokracie zásadně odmítá pravicové hrátky s DPH. Návrh předložený ODS výrazně poškozuje středně a nízkopříjmové obyvatele. Sociální demokracie podporuje snížení sazby DPH na potraviny. Zároveň s tím ale nemůžeme podpořit zvýšení nižší sazby DPH, která tak prodraží zbytek komodit. 

Konsolidační balíček SOCDEM

Blogy