L. Zaorálek: MUSEUM+ v Dolních Vítkovicích zachrání vysoké pece 4 a 6

11. října 2019

V Dolních Vítkovicích vznikne nová příspěvková organizace státu. MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění. MUSEUM+ vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice.

Na vzniku nového státního muzea se dnes shodlo Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a Dolní Vítkovice.  Výsledkem je Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu.

Ministerstvo kultury ČR zřizuje v republice celkem 15 muzeí a galerií. Pět z nich sídlí v Praze, tři v Brně, jedno v Olomouci. Další pak například v Táboře, Chrudimi, Jablonci nad Nisou. Jediné státní muzeum v Moravskoslezském kraji je Slezské zemské muzeum v Opavě. „V Ostravě – třetím největším městě země, není jediná kulturní instituce zřizovaná ministerstvem kultury. Chováme se macešsky k regionu a lidem, kteří v minulosti odvedli obrovský kus práce ve prospěch nás všech. To musí skončit, státní prostředky nemohu pomáhat pouze Praze, musíme ten systém změnit, když se podíváte na areál Dolních Vítkovic, na to, co se tady vykonalo, jakou přeměnou prošel, vidíte obrovský kus práce místních lidí. Je na čase, aby i stát přispěl svým dílem k záchraně tohoto monumentálního průmyslového dědictví, které nám tady zůstalo. Záchranou vysokých pecí 4 a 6 a jejich přeměnou v MUSEUM+ vdechneme nový život nejenom jim, ale celému regionu,“ uzavřel ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek.

„Proměna, kterou prošel areál Dolních Vítkovic, je ve světě vnímána jako ukázkový příklad dobré praxe, z chátrajícího brownfieldu se stalo prestižní multikulturní centrum. Tento přerod dokonale souzní s vizí transformace Moravskoslezského kraje, ze kterého se stává znalostní a inovativní region. Proto musíme intenzivně usilovat o jeho další rozvoj a o maximální využití jeho potenciálu. Vznik nového muzea jako unikátního výstavního a vzdělávacího konceptu s přispěním světových kurátorů, ve kterém budou zpřístupněny sbírky národních i zahraničních muzejních institucí, je bezesporu krok správným směrem,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že kraj už zadal na své náklady zpracování studie proveditelnosti, kterou předá ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu. Studie proveditelnosti zpřesní celkové náklady, které jsou zatím odhadované na dva a půl miliardy korun. Také určí možné termíny realizace.

Nové muzeum vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6 v Dolních Vítkovicích. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských zdrojů. „Naše město lidem nabízí nesčetně možností se vzdělávat, ovšem velké univerzální muzeum nám chybí. Vnímám to vůči Ostravě jako dluh státu, který má nyní skvělou příležitost u nás tuto vzdělávací a kulturní infrastrukturu vybudovat. Navíc se bude revitalizací vysokých pecí 4 a 6 podílet na obnově národní kulturní památky a stane se spolugarantem dlouhodobé udržitelnosti Dolních Vítkovic. Všechny okolnosti do sebe hezky zapadají, takže věřím, že se projekt zdárně dotáhne k realizaci,“ řekl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura a upozornil, že MUSEUM+ je skvělou příležitostí pro stát vyslat zřetelný signál zájmu o dění v regionu.

„Dolní Vítkovice mají velký globální potenciál i uznání. Proměna Dolních Vítkovic se stala je jedním z nejvýznamnějších infrastrukturálních kulturních počinů v naší vlasti po roce 1989. Jsou nejnavštěvovanější mimopražskou atraktivitou, což novému muzeu zajistí okamžitou publicitu i zájem veřejnosti. Snažíme se lidem nabídnout zajímavé možnosti trávení volného času. Aby se pobavili, odpočinuli si od povinností, ale hlavně se něco dozvěděli. MUSEUM+ vhodně doplní náš otevřený a dynamický programový koncept “Živého města“, jsem také přesvědčený, že unikátní prostředí vysokých pecí dodá muzeu patřičnou jedinečnost,“ řekl ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

MUSEUM + bude vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti. MUSEUM+ přinese přidanou hodnotu i pro ostatní instituce Ministerstva kultury. Kromě sdílení sbírek bude pracovat na konceptech vzdělávání a podílet se i na výzkumu. Velkým benefitem bude jeho moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů. Příprava celého projektu bude v počáteční fázi, před vznikem samotné nové příspěvkové organizace, zaštítěna a koordinována Národním muzeem.

zdroj: Ministerstvo kultury ČR

Blogy