M. Hašek: Přešlapování s ministerstvem dopravy zažívají také kraje

4. července 2016

Podobné přešlapování jako s mýtem zažívají s ministerstvem dopravy v posledních letech také kraje. Regionální železniční doprava stále čeká na několikátou, snad už finální a konečně platnou verzi modelu pro nákup nových vlaků s využitím fondů EU, vlekla se dohoda o financování regionální železniční dopravy v letech 2020-2035, na kterou se váže odpovědnost krajů zajistit smluvního partnera na období po roce 2019.

Jenom díky aktivitě krajů dosud nezkolaboval systém zimní a letní údržby na silnicích 1. třídy, které v regionech patří státu.

Asociace krajů ČR deklarovala připravenost regionů ještě letos opravit další regionální komunikace 2. a 3. třídy v případě navýšení vládní podpory z letošních 3 mld. Kč na úroveň loňska, tedy cca 4,5 mld. Kč. Byli jsme ale pro letošek odmítnuti a na příští rok nemáme údajně počítat s žádnou vládní pomocí na opravy silnic.

Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky

Blogy