Ministerstvo vnitra požaduje navýšení rozpočtu na rok 2017

19. září 2016

Kvůli nutnosti dalších investic požaduje Ministerstvo vnitra navýšení rozpočtu minimálně o 1100 milionů korun. Peníze mají být určeny zejména pro policii a hasiče na zajištění protiteroristických opatření.

V souvislosti s vývojem bezpečnostní situace a bezpečnostních rizik je nutná zásadní modernizace výzbroje a dalšího speciálního vybavení útvarů Policie ČR. Rozpočet je tak třeba posílit o 600 milionů korun. Peníze by měly být využity na výzbroj, speciální techniku a ICT, ochranné prostředky a služební vozidla. „Fakt, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, chceme udržet i nadále. To bez investic nepůjde. Každá koruna vynaložená do bezpečnostní oblasti je vynaložená rozumně," uvedl ministr vnitra Milan Chovanec

Kromě teroristických útoků vedených konvenčními prostředky mohou teroristé zneužít chemické, biologické, radiologické nebo nukleární látky, proto je nezbytné zajistit odpovídající technické vybavení včetně osobních ochranných prostředků i HZS ČR. V souvislosti s tím navrhujeme navýšení rozpočtu o 150 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že investice do objektů ministerstva a policie byly v minulosti silně podfinancovány, navrhujeme navýšit kapitolu na rekonstrukci těchto objektů o 350 milionů korun.

Blogy