Ministr Kulhánek: Evropské země jsou pro Rusko jedním z největších investorů

26. srpna 2021

Projev na 15. schůzi Senátu 25. srpna 2021 k Společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem

Vážený pane předsedající, vážení páni senátoři, vážené paní senátorky, dámy a pánové,

situace vztazích mezi EU a Ruskou federací je složitá a v posledních letech se bohužel trvale zhoršuje. Od loňského léta se uskutečnila řada kol unijních diskusí o Rusku. A dokument, který máte dnes před sebou, významnou součástí tohoto diskusního procesu. Na úvod mi proto dovolte stručně zmínit některé události, které v posledním roce ovlivňovaly vztahy EU a Ruskou federací. Jednak se to týká změny Ústavy Ruské federace umožňující současnému prezidentu Vladimíra Putinovi znovu kandidovat. Z milníků ve vývoji evropsko-ruských vztahů byla též krize v Bělorusku, ve které se Rusko významně angažovalo. Dále bych zmínil otravu opozičního aktivisty Alexeje Navalného a uvalení unijních sankcí. Zpřísňování legislativy Ruské federace v oblasti takzvaných zahraničních agentů a represivní kroky před zářijovými parlamentními volbami.

Také bych si dovolil zmínit ono ponižující únorové přijetí vysokého představitele unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku v Moskvě. Také mi dovolte zmínit jarní koncentraci ruských vojsk na ukrajinských hranicích. A samozřejmě nemohu nezmínit prohlubující se krizi i v česko-ruské relaci, která vyvrcholila běloruskou kauzou s následující diplomatickou roztržkou. Po celé toto období Česká republika v rámci Evropské unie vystupovala za revizi vztahů s Ruskou federací a přijetí nové strategie, která by tento vývoj reflektovala. V tomto kontextu a na pokyn Evropské rady byla vypracována tato zpráva o vztazích mezi EU a Ruskou federací pro účely další unijní diskuse o Rusku.

Sdělení otevřeně popisuje realitu evropsko-ruských vztahů v posledním období, jak jsem to ve stručnosti zrekapituloval. Česká republika se s analýzou ztotožňuje a za důležité považujeme, že dokument neoslabuje takzvaných 5 principů z roku 2016, které jsou základem politicky Evropské unie vůči Rusku. Ty 3 teze obsažené v názvu tohoto dokumentu, tedy vystupovat proti Rusku, omezovat jej, ale i spolupracovat s ním, odráží klíčové principy, které vysoký představitel Borrell prosazuje při formování politiky vůči Rusku, která zastává, jenom to připomenul, že v oblasti ekonomiky je EU pro Rusko 5. největším obchodním partnerem a evropské země představují pro Rusko jednoho z největších investorů.

Dokument bohužel vznikl bez účasti členských států a za jeho nedostatek považujeme absenci návrhů přístupů, které měly být hlavním smyslem vypracování tohoto dokumentu. Dokument se také bohužel nevěnuje výstavbě plynovodu Nord Stream 2, který může mít ve střednědobém horizontu významné dopady na vývoj v regionu střední a východní Evropy. Přesto považujeme za důležité, že dokument znovu podporuje a potvrzuje podporu Ukrajiny a její územní celistvosti, svrchovanost a nezávislost a provázanost sankcí vůči Ruské federaci s plnou implementací minských dohod. Podporuje také východní partnerství, u jehož zrodu česká diplomacie stála. Apeluje na lepší spolupráci při členění těch disruptivních aktivit Ruska vůči EU, včetně kybernetických a hybridních hrozeb.

Dokument také připomíná, že existují oblasti, jako je zdravotnictví, klima nebo životní prostředí a samozřejmě i obchod, kde je drog s Ruskou federací v zájmu Evropské unie. Dokument si také všímá zhoršující se lidskoprávní situace v Rusku, čemuž je třeba věnovat pozornost. A Česká republika je do této diskuse plně zapojena. Společné sdělení sice úplně nenaplňuje všechna očekávání, která do něj byla vkládaná, přesto jej považuji za důležitý posun ve strategické diskusi o budoucím nastavení vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací.

Děkuji vám za pozornost.

Blogy