Ministr Mládek: Pokud internetový průmysl žádá více času na projednání, jsem ochoten požádat vládu o prodloužení lhůty pro národní plán rychlého internetu

13. června 2016

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek je připraven vyjít vstříc požadavku zástupců sektoru elektronických komunikací odložit na nezbytnou dobu projednávání Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který má být předložen vládě do 30. června. O odklad termínu jej dnes požádala odborná veřejnost sdružená v Platformě pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí pod vedením Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Naše práce na Národním plánu rozvoje sítí nové generace probíhá podle harmonogramu a MPO je připraveno národní plán předložit. ICT sektor požaduje více času na prozkoumání ekonomických analýz, které vyplývají ze souborů dat, jejichž sběr zajišťovalo ČTÚ, a které byly předány k 30. květnu 2016 v souladu s akčním plánem schváleným vládou ke zpracování ekonomických analýz,“ uvedl Jan Mládek.

Jan Mládek dodal, že rozumí požadavku sektoru na možnost seznámit se s vyhodnocením a analýzou sebraných dat. Výstupy z prvotních analýz sebraných dat se totiž svým obsahem rozcházejí s dosavadními očekáváními. Současní provozovatelé služeb přístupu k internetu, kterých je evidováno 2220, ve svých údajích o plánované výstavbě v následujících třech letech oproti předchozím informacím enormně zvýšili své investiční plány a předpokládají z vlastních investičních zdrojů, tedy bez veřejné podpory, pokrýt více než 50% oblastí, ve kterých dosud není internet k dispozici. Pochopitelný je i požadavek sektoru na modifikaci připravovaného záměru veřejné konzultace tak, aby ve svém zaměření reagovala i na výsledky analýzy vstupních údajů o deklarovaném a dříve neočekávaném chování trhu.

Zároveň v půlce července chceme kvůli úplné transparentnosti předložit do veřejného konzultačního procesu data nasbíraná Českým telekomunikačním úřadem, která mapují tzv. bílá místa bez vysokorychlostního internetu. Veřejná konzultace poběží do konce srpna, v září vypořádáme připomínky a v říjnu bychom tento krok měli uzavřít. ICT sektor požaduje, aby tyto procesy běžely souběžně, tedy aby Národní plán rozvoje vysokorychlostního internetu nebyl projednán bez vypořádání mapy bílých míst," poznamenal ministr Mládek.

Blogy