Na co by se měla nová vláda zaměřit v rámci obrany? Zhodnotili jsem prohlášení nové vlády

15. ledna 2022

Posílení obranyschopnosti a celkové odolnosti státu vyžaduje rozvoj do našich ozbrojených sil, stejně jako připravenost na krize a schopnost celé společnosti vypořádat se s mimořádnými situacemi. ČSSD vítá závazek vlády nadále přispívat k tomu, aby ČR byla spolehlivým spojencem a plnohodnotným členem NATO. Sociální demokracie je přesvědčena, že bychom měli zároveň usilovat o posílení schopnosti Evropské unie v zajištění své bezpečnosti.

ČSSD podporuje naše spojenecké závazky včetně závazků v oblasti investic do rozvoje našich ozbrojených sil. Aniž bychom zpochybňovali závazek dosáhnout úrovně výdajů na obranu země ve výši 2 % HDP, považujeme za realistické naplnění tohoto cíle za předpokladu, že bude jasně řešena otázka příjmové strany státního rozpočtu, která v programovém prohlášení vlády není jasně zodpovězena. V této souvislosti považujeme za nutné klást důraz na zvyšování vojenských schopností Armády ČR a také schopnost resortu Ministerstva obrany odpovědně hospodařit s určeným objemem prostředků na zajištění obrany ČR. Základem je odpovědné hodnocení bezpečnostních hrozeb a vyhodnocení možného většího využití nevojenských nástrojů k jejich možné eliminaci. 

Jsme připraveni konstruktivně přispívat k debatě o aktualizaci strategických dokumentů – Obranné strategie ČR a Koncepce výstavby Armády ČR 2030, kterou zmiňuje vládní prohlášení. Jsme však přesvědčeni, že prvním krokem je aktualizace Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015, komplexní audit dosavadního čerpání rozpočtu resortu Ministerstva obrany a s tím související revize systémového a ekonomického řízení resortu Ministerstva obrany. 

V programovém prohlášení absentuje požadavek na zvýšení účinnosti civilního řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil jako nástroje pro kontrolu naplňování hlavních strategických a resortních dokumentů, hospodaření a akviziční a personální politiky resortu Ministerstva obrany. Zcela nám chybí přenesení zkušeností ze zvládání pandemie do budoucího plánování připravenosti armády na tento typ nevojenské hrozby a podpory těch složek armády, které mají v tomto ohledu zásadní význam.  

Vítáme důraz na posilování odolnosti České republiky, včetně návrhů na podporu aktivní zálohy či systematickou přípravu občanů na krizové situace. ČSSD si váží služby všech veteránů a přivítali bychom konkrétnější návrhy jejich podpory a pomoci ze strany vlády.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
místopředseda ČSSD

Blogy