Odmítáme návrh evropské směrnice o zbraních

21. dubna 2016

Poslanecká sněmovna vyjádřila nesouhlas se záměrem Evropské komise omezit možnost nabývání a držení zbraní, jež jsou stanoveny v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie. Návrh usnesení připravil poslanec za ČSSD Roman Váňa.

Směrnice má ambici reagovat na teroristické útoky v Evropě a v rámci zvýšení bezpečnosti regulovat trh se zbraněmi. „Komisí schválené návrhy ale dopadají výlučně na legální držitele zbraní, nikoliv na nelegální zbraně, které jsou k páchání teroristických útoků používány,“ upozornil Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost. Nová evropská norma požaduje například evidenci veškerých zbraní historických, poplašných, replik a napodobenin, z výkladu vyplývá povinnost registrace hraček a dekoračních předmětů připomínajících střelnou zbraň. Mezi zakázané zbraně pak zařazuje v zásadě naprostou většinu všech samonabíjecích zbraní, včetně značné části ryze sportovních a loveckých.

Původní návrh Komise by v České republice dopadl na přibližně 40 až 50 tisíc zbraní. V průběhu projednávání byl však ze strany nizozemského předsednictví vznesen ještě zpřísňující návrh, který by u nás zasáhl asi 400 tisíc zbraní. „To je polovina všech držených zbraní na našem území, které by tak rázem byly zařazeny mezi zakázané. Jedná se o absolutní nesmysl, jehož výsledkem by byla pouze hrozba masivního odlivu dosud legálních zbraní do nelegální sféry,“ uvedl Roman Váňa.

Plénum Sněmovny odsouhlasilo doporučení předsedovi vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

Blogy