Nový ředitel Agentury pro podnikání a inovace Lukáš Vymětal složil služební slib

2. června 2016

Generálním ředitelem nově vzniklé Agentury pro podnikání a inovace (API) byl k 1. červnu jmenován Lukáš Vymětal. Dnes složil do rukou státního tajemníka MPO Roberta Szurmana služební slib. Slavnostního aktu se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký a ředitel Odboru personálního MPO Richard Májíček.

Agentura pro podnikání a inovace vznikla 1. června oddělením divize Strukturální fondy od agentury CzechInvest. Právě tuto divizi Lukáš Vymětal od roku 2008 řídil, předtím působil jako odborník na fondy EU ve firmě Technoexport či tajemník předsedy vlády.

 „Lukáš Vymětal má dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Úspěšně vedl divizi Strukturálních fondů agentury CzechInvest a přeji mu, aby byl stejně úspěšný i v čele nové agentury,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Agentura pro podnikání a inovace vznikla na základě požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim zákona o státní službě. Jako státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014–2020. CzechInvest bude nadále pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Na 140 pracovníků nové agentury sídlí v budově CzechInvestu v Žitné ulici v Praze 2, a protože agentury CzechInvest a API spolu i nadále úzce spolupracují, jsou zástupci API přítomni i v regionálních kancelářích CzechInvestu v každém krajském městě.

 

Blogy