P. Poc: Vymírání druhů není sranda. Pracuji na řešení s Evropskou komisí

21. května 2019

Stav přírody se dle světových studií rapidně zhoršuje. Jak na tom ale ve skutečnosti Evropa je? Kvůli zastaralosti a chybějícím informacím nikdo přesně neví. Český europoslanec Pavel Poc proto s Evropskou komisí připravuje robustní přehodnocení, kterým nastaví rámec nové politice.

Výsledky nejnovější analýzy Mezivládní vědecko-politické platformy pro biodiverzitu a ekosystémy (IPBES) naznačující vyhynutí až milionu druhů živočichů a rostlin zalarmovaly světovou vědeckou komunitu i veřejnost. Obě skupiny poptávají řešení po politických zástupcích. Zdá se, že jejich apel vyslyšel Pavel Poc, lídr ČSSD do evropských voleb 2019. Europoslanec připravil celoevropskou akci, která významně ovlivní podobu nového evropského rámce pro biologickou rozmanitost.
„Znovu přehodnotíme stav téměř všech obratlovců, bezobratlých, včetně nejdůležitějších skupin opylovačů a rostlin v celé Evropě. Poskytneme tak důkaz o skutečných změnách rizika vymírání ve srovnání s předchozími evropskými červenými seznamy a indexem,“ konkretizuje iniciativu Pavel Poc.
„Jestli budeme úspěšní v tom, že jako lidstvo zvrátíme pád ekosystémů a zachráníme si tak vlastní krk, záleží na dvou faktorech,“ komentuje europoslanec. „Tím prvním je, kdo usedne za politické kormidlo. A já chci věřit, že občané v blížících se volbách zvolí zástupce, kteří aktivně řeší stav životního prostředí,“ říká současný místopředseda Výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu.
„Tím druhým jsou informace. Aby politici mohli dělat správná rozhodnutí, bez dat se zkrátka neobejdou. Musíme mít proto k dispozici záznamy z národní a místní úrovně, jejichž dostupnost se v jednotlivých členských státech liší. Kromě toho velký počet taxonomických skupin v červeném seznamu ještě vůbec nefiguruje,“ dodává odhodlaně Pavel Poc.

To, že je iniciativa v hodnotě 68 milionů korun vskutku potřeba dokládá i skutečnost, že téměř u 60 % druhů v Evropském červeném seznamu včel je indikován nedostatek údajů. Pavel Poc ji chce po volbách dokončit.
-------------------------
RNDr. Pavel Poc, místopředseda Výboru ENVI v rámci současného mandátu inicioval 9 komunitárních pilotních projektů a přípravných akcí, kterými řeší stav životního prostředí, zvyšuje ochranu zdraví a snaží se podpořit českou vědu a experty. Umístil se také v první desítce nejvlivnějších europoslanců pracujících na ochraně životního prostředí (Votewatch, 2017).

Blogy