Politické mládeže založily asociaci

21. listopadu 2015

Politické mládeže založily Asociaci mládežnických politických organizací (AMPO). Cílem spolku, ve kterém spojí síly Mladí sociální demokraté, Mladí konzervativci, Mladí křesťanští demokraté, Mladí lidovci, TOP Tým a Mladí zelení, je být platformou pro dialog mezi mladými lidmi napříč standardním demokratickým politickým spektrem. Na ustavujícím zasedání byli Mladí sociální demokraté zvoleni jako předsedající organizace na první tři měsíce.

img_1543-1.jpg

Ve společném prohlášení se vyslovily ústy svých předsedů a předsedkyně pro navrácení důvěry v systém zastupitelské demokracie a v politické strany, které jsou postaveny na hodnotách a ideologiích.

Zaměřit se chtějí na občanské vzdělávání

Na ustavující shromáždění navázala konference zaměřená na občanské vzdělávání, jehož podpora by měla být jedním z klíčových projektů AMPO. Občanského vzdělávání musí podle politických mládeží být založeno na hodnotách demokracie, kritického myšlení a nestranného přístupu. Právě proto, aby bylo možné naplnění těchto principů účinně garantovat, založily politické mládeže svou asociaci.

DOC Prohlášení AMPO

Blogy