Středočeská ČSSD podporuje rozpuštění Poslanecké sněmovny a nové volby

4. července 2013

Na jednání PKVV ČSSD Středočeského kraje ve středu 3. 7. 2013 bylo přijato níže uvedené tiskové prohlášení k Rusnokově vládě: My, Středočeští sociální demokraté podporujeme úsilí vedení ČSSD o prosazení demokratické a ústavní cesty ze současné vládní krize způsobené neodpovědností pravicových politiků. Za jediné správné řešení považujeme rozpuštění Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a vypsání předčasných voleb. Sdílíme tak přání velké většiny našich spoluobčanů.

Žádáme tedy poslance všech parlamentních stran, aby respektovali veřejné mínění a článek 2 Ústavy, podle kterého „je zdrojem veškeré státní moci lid“.

Jsme přesvědčeni, že toto ústavně konformní řešení, které nejlépe odpovídá standardům vyspělé demokratické kultury, podporují všichni členové ČSSD. Současně vyjadřujeme pochopení a sympatie těm sociálním demokratům, kteří se v zájmu České republiky rozhodli aktivně podpořit formující se vládu designovaného premiéra Jiřího Rusnoka. Věříme, že v případě svého jmenování do rodící se exekutivy v ní budou podle svého nejlepšího vědomí postupovat v souladu s programem sociální demokracie.

Dále je vyzýváme, aby respektovali usnesení ÚVV, který představuje nejvyšší stranický orgán mezi Sjezdy, a doporučujeme jim, aby na dobu svého působení v nestranické vládě odborníků dočasně přerušili své členství v ČSSD.

Blogy