Premiér: Poslední rok funkčního období vlády zahajujeme rekordně příznivými zprávami o zaměstnanosti

2. března 2017

V České republice pokračuje narůst zaměstnanosti, rok 2017 zahajuje česká ekonomika ve skvělém stavu. Podle dnešních čísel Českého statistického úřadu klesla míra nezaměstnanosti, na rekordní hodnotu 3,5 % a počet nezaměstnaných klesl na rekordně nízkou hodnotu 183,8 tisíc osob. Nezaměstnanost je tak nižší než na konci roku 2016 a o 0,9 procentního bodu nižší než před rokem.

Adekvátně vývoji nezaměstnanosti se zvýšil počet zaměstnaných osob na rekordní hodnotu 5083,8 tisíc osob a míra zaměstnanosti stoupla na rekordní úroveň 73,3 %. Jsou to nejvyšší hodnoty od roku 1993 a odráží příznivý stav naší ekonomiky a na českém trhu práce.

Jsem rád, že poslední rok funkčního období vlády je zahájen těmito rekordně příznivými zprávami z oblasti zaměstnanosti, které jsou výsledkem hospodářské politiky vlády pod vedením ČSSD.

Současně se po letech stagnace daří zajistit lidem také lepší platy a mzdy a tím zvyšovat jejich podíl na příznivých hospodářských výsledcích firem a celé ekonomiky a současně podporovat motivaci lidí k práci a dalšímu profesnímu rozvoji. Věřím, že současný příznivý vývoj ekonomiky a rostoucí poptávka firem po zaměstnancích přispěje k dalšímu růstu mezd a celkové životní úrovně lidí v ČR. Vláda bude i nadále ve zbytku svého mandátu podporovat opatření, která přispívají k tvorbě pracovních míst a ekonomickému růstu.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Blogy