Reakce ČSSD na vládní prohlášení v oblasti vědy, výzkumu a inovací

14. ledna 2022

ČSSD je přesvědčena, že větší a systematičtější podpora vědy a inovací je nezbytným předpokladem pro modernizaci českého hospodářství, další růst mezd a pro posílení odolnosti naší společnosti. V celé řadě oblastí patří česká věda k evropské špičce a dosahuje velmi kvalitních výsledků. Na druhou stranu má současný systém přes mnohé úspěchy celou řadu slabin. V první řadě je značně byrokratický a administrativně náročný. Sociální demokracie by uvítala od vlády jasnější plán, jak systém podpory vědy a výzkumu zjednodušit a zajistit, že vědečtí pracovníci se budou moci věnovat výzkumu nikoliv papírování.

Česká republika by také měla jasněji vyhodnotit, které jsou nejperspektivnější odvětví výzkumu s ohledem na budoucí požadavky české ekonomiky a potřebu řešení zásadních společenských problémů. Navrhujeme na základě detailní analýzy vytipovat 30 nejperspektivnějších a nejkonkurenceschopnějších oborů, kde by měly být zásadním způsobem navýšeny prostředky na výzkum a kde by měla být otevřena snazší cesta k financování přenosu vědeckých výsledků do praxe, včetně využití veřejných dotací a garantovaných úvěrů. Vláda by také měla důkladně zvážit vytvoření průmyslově-vědeckého komplexu po vzoru Fraunhoferova institutu a podobných institucí v jiných vyspělých zemích.

Ve vládním prohlášení zcela postrádáme konkrétní návrhy, jak podpořit špičkovou vědu a pomoci s ochranou výsledků výzkumu prostřednictvím patentového řízení. ČSSD považuje za nejvhodnější řešení vytvoření Národního patentového fondu, který by motivoval výzkumné instituce i soukromý sektor k patentování výstupů svého výzkumu.

ČSSD vnímá velmi kriticky, že programové prohlášení neobsahuje konkrétní závazky, jak bude vláda navyšovat investice do vědy a výzkumu. Obecné deklarace naznačují směr, avšak nejsou již podloženy jasnými čísly a termíny. V tomto směru je vládní prohlášení velmi málo ambiciózní a obáváme se, že česká věda si na skutečné navýšení podpory bude muset počkat, což ohrozí budoucí konkurenceschopnost ČR.

Pozitivně vnímáme, že ve vládním prohlášení je výslovně zmíněna podpora popularizace vědy zejména směrem k mladé generaci. Naším cílem by mělo být přitáhnout mladé lidi k vědě. Větší pozornost by si nicméně zasloužila otázka podpory mladých vědců, včetně navýšení finanční podpory doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků.

Celkově je vládní prohlášení v oblasti vědy, výzkumu a inovací velmi obecné. Zároveň je opět velký otazník nad skutečnými kompetencemi v této klíčové oblasti a nad tím, jak bude podpora vědy a výzkumu koordinována například s oblastí vzdělávání.

Daniela Ostrá
místopředsedkyně ČSSD

Blogy