Rezoluce Celostátního výboru Sociálně demokratických seniorů k aktivitám vlády vůči důchodcům

26. května 2023

Sociálně demokratičtí senioři odmítají necitlivé a nepromyšlené kroky koaliční vlády Petra Fialy, týkající se snížení valorizace důchodů a tím i životní úrovně důchodců. Zároveň podporují všechny kroky ČSSD, které povedou ke zrušení těchto sociálně necitlivých opatření.

seniorka-senior-duchodce.jpg

Vláda Petra Fialy prosadila nekorektním a zřejmě neústavním způsobem v Parlamentu ČR snížení valorizace důchodů. To znamená reálné snížení životní úrovně důchodců o 1.000 Kč měsíčně v době velkého nárůstu cen bydlení, energií či potravin. Tento čin zároveň znamená snížení reálných důchodů v následujících letech.

Jednoznačně odmítáme vládou koalice Spolu chystané zvýšené poplatky za zdravotní péči a zvýšení cen léků v souvislosti s návrhy reformy DPH.

Požadujeme výrazně vyšší a rychlejší růst valorizace příspěvku na péči, který v minulosti prosadila především ČSSD, jako člen minulé vlády. Neustálé inflační zvyšování cen sociálních služeb musí být plně pokryto zvýšením valorizace příspěvku na péči. Současné návrhy ministra Jurečky považujeme za naprosto nedostatečné a pouhé kosmetické úpravy, kterými navíc velmi obratně maskuje snahu vyvést část těchto prostředků mimo kontrolu klienta směrem k různým charitativním organizacím.

Důrazně odmítáme vládní snahy o demontáž průběžně financovaného důchodového systému ČR! Strany vládní koalice se snaží v podstatě zlikvidovat průběžný systém, založený na mezigenerační solidaritě, nahradit jej nějakými typy důchodového připojišťování v rámci kapitálových systémů. Jinými slovy chtějí vyvést část veřejného důchodového pojištění do rukou soukromých investorů a mimo veřejnou kontrolu.

V Praze dne 25. května 2023                    

Sociálně demokratičtí senioři ČSSD (informace a kontakt po prokliku ZDE)

Blogy