Senátor Zdeněk Škromach předložil nový návrh zákona!

28. dubna 2016

Místopředseda Senátu PČR Ing. Zdeněk Škromach spolu s dalšími senátorkami a senátory podal v dubnu senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích.

„Chci prosadit, aby lidé na vinařských stezkách a venkově mohli před jízdou na kole požít menší množství alkoholu, aniž by byli vystaveni hrozbě pokuty řádově v tisících korun.“ upřesnil Zdeněk Škromach k navrhované změně legislativy. Návrh zákona uvádí mírnou toleranci alkoholu u řidičů jízdních kol v maximální míře 0,8 promile alkoholu v krvi a zmírnění výše pokuty při přestupku požití alkoholu před či během jízdy u řidičů jízdních kol v nižší sazbě do maximální výše 500 Kč.

Na vinařských stezkách bez vína?

„Vinařské cyklostezky jsou jedním z nejvýznamnějších produktů mého regionu a Jihomoravského kraje, který však dle platných zákonů nelze plně konzumovat. Z legislativního hlediska se dostáváme do paradoxní situace – cyklista na vinařskou stezku, ano, ale bez možnosti požití alkoholu, včetně vína! Nulová tolerance alkoholu při řízení motorového vozidla má své jednoznačné opodstatnění. Je však otázkou, zda v tomto smyslu neměříme cyklistu s řidičem vozu jako komára vůči slonovi?“ dále uvádí k dané situaci místopředseda Senátu Zdeněk Škromach.

Moravské vinařské stezky již 17 let lákají cyklisty do Jihomoravského kraje. Od roku 2015 jsou také TOP produktem aktivní turistiky České republiky a agentura CzechTourism je propaguje v zahraničí. Jihomoravský kraj investuje řádově miliony korun do údržby a dalšího rozvoje cyklostezek v regionu, kterých je již několik stovek kilometrů.

Návrh vychází ze zkušenosti dalších evropských zemí

Ve většině zemí EU je tolerovaná menší míra alkoholu v krvi nejen u cyklistů, ale také u řidičů motorových vozidel. Legislativní zákaz požití alkoholu v jakékoli míře nejen u řidičů motorových vozidel, ale i u cyklistů je u České republiky ve srovnání s dalšími státy velmi restriktivní a také celkem ojedinělý. V minimálně 11 evropských státech je u řidičů jízdních kol povolená hranice právě 0,5 promile alkoholu v krvi. Řidiči jízdních kol přitom představují mnohem menší riziko v provozu než řidiči motorových vozidel, a mnohdy se pohybují na cyklostezkách, místních komunikacích a silnicích třetí třídy, tedy těch pozemních komunikacích, kde je slabší provoz proti jiným dopravně významnějším silnicím I. a II. třídy.

Blogy