Sněmovnu čeká zásadní hlasování o seniorech, zaměstnancích a rodinách s dětmi

10. dubna 2017

Tento týden bude Poslanecká sněmovna projednávat několik mimořádně důležitých zákonů, které přinášejí velmi pozitivní změny většině občanů.

sklenak-hp.jpg

Naprosto zásadní pro budoucnost našich seniorů bude středeční hlasování o mém pozměňovacím návrhu k novele zákona o důchodovém pojištění, který významně mění mechanismus valorizace důchodů. Od příštího roku by se zvyšovaly nikoliv o třetinu, nýbrž o polovinu růstu reálných mezd, a nikoliv o inflaci obecnou, nýbrž inflaci vypočtenou z životních nákladů důchodců, pokud bude vyšší. Starobní důchody by tak v příštím roce mohly vzrůst v průměru o přibližně 500 Kč měsíčně a podobný nárůst lze očekávat i v dalších letech.

Pro rodiny s dětmi je důležitý osud jiného mého pozměňovacího návrhu k novele zákona o státní sociální podpoře, kterým navrhuji zvýšit hranici rozhodného příjmu pro přídavek na dítě z 2,4 násobku částky životního minima na 2,7 násobek této částky. V současné době čerpá přídavek na dítě pouze necelých 19 % nezaopatřených dětí a stal se tak spíše chudinskou dávkou. Smyslem by však měla být spíše solidarita rodin bez dětí s rodinami, které děti vychovávají. Současně navrhuji zvýšit přídavky na děti o 300 Kč na 800 Kč (do 6 let), 910 Kč (6 – 15 let) a 1000 Kč (15 – 26 let) měsíčně dětem v těch rodinách, kde alespoň jeden rodič pracuje.

Mimo to navrhuji zvýšit daňové zvýhodnění na první vyživované dítě. S daňovými slevami pro rodiny s více dětmi, které schválila Poslanecká sněmovna minulý týden, by činil rozdíl příjmu bezdětné rodiny a rodiny s jednám dítětem více než 15 000 Kč, se dvěma dětmi téměř 35 000 Kč a rodiny se třemi dětmi téměř 59 000 Kč ročně.

Začneme také projednávat novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí „dlouhodobé ošetřovné", tedy možnost, aby zaměstnanec získal nárok na pracovní volno po dobu poskytování nutné péče osobě blízké. Doba je stanovena na maximálně 90 kalendářních dnů, výše dávky za kalendářní den bude činit 60 % denního vyměřovacího základu.

Tento týden chceme rovněž zastropovat věk odchodu do důchodu v 65 letech, umožnit flexibilnější rozhodování rodičů o tom, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek, a také uvolnit podmínky pro umisťování dětí do předškolních zařízení v době pobírání rodičovského příspěvku.

Není zdaleka jisté, že se nám podaří pro všechny uvedené návrhy v Poslanecké sněmovně zajistit dostatek hlasů, ale uděláme pro to vše. Pro sociální demokracii je totiž lepší život seniorů, zaměstnanců a rodin s dětmi nejen deklarovanou, ale i skutečnou prioritou.

Roman Sklenák, předseda Poslaneckého klubu ČSSD

Blogy