T. Petříček: Stručný přehled důležitých změn při cestování do Velké Británie

30. prosince 2020

Po uzavření dohody o budoucích vztazích mezi EU a Velkou Británií začínají od 1. ledna 2021 platit nová pravidla pro cestování, pobyt, práci i studium Čechů ve Velké Británii. Britští občané budou od ledna v Česku občany tzv. třetích zemí, stejné postavení pak budou mít také Evropané ve Spojeném království. Platit tak pro občany EU v Británii bude mj. bodový imigrační systém. Změny nastanou také v oblasti obchodu, který bude podléhat plnohodnotným hraničním kontrolám, či vzdělávání.

Cizinci budou podle nového imigračního systému ve Velké Británii dostávat body za specifické dovednosti a kvalifikaci. Češi trvale žijící mohou po zisku statutu usedlíka počítat se stávajícími pravidly. O tzv. „EU Settled Status“ je třeba zažádat do 31. 6. 2021 formou registrace. „Pro standardní cestování se nic nemění. Nadále je možné jet do Británie bez víza na dovolenou, na návštěvu rodiny nebo kamarádů. Doporučuji ale už od Nového roku cestovat s pasem, nikoliv jen s občanským průkazem. Je třeba se také nechat řádně pojistit a nepočítat s levným unijním roamingem,“ uvedl ke změnám pro cestovatele ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Přehled nejdůležitějších změn:

 • Klasické turistické cesty do 6 měsíců nebudou podmíněné vízem. Do 30. 9. 2021 je možné cestovat s občanským průkazem, poté již pouze s pasem. MZV však doporučuje cestovat s cestovním pasem již nyní. Tyto cesty zahrnují například dovolenou, návštěvy příbuzných, krátké studijní kurzy, některé výdělečné aktivity jako třeba účast na kulturních akcích. Není možné v rámci turismu ve Velké Británii pracovat nebo žádat o sociální dávky. 
 • Pracovní cesty do 6 měsíců nebudou podmíněné vízem. Příkladem takové cesty je obchodní jednání či vědecká konference.
 • Dlouhodobé pracovní cesty nad 6 měsíců budou podmíněné vízem. Žádat bude možné online.
 • Krátkodobé studium do 6 měsíců, kdy student nebude čerpat příspěvky z britských veřejných financí (tj. student si kompletně hradí náklady na ubytování, studium atd.), nebude podmíněné vízem.
 • Dlouhodobé studium nad 6 měsíců bude podmíněno studentským vízem, pro které musí žadatelé získat min. 70 bodů v imigračním systému (na základě finančního zajištění, odpovídající znalosti angličtiny nebo aktuálního dosaženého vzdělání). O vízum je možné žádat online půl roku před odjezdem, poplatek činí 348 liber (cca 10 tis. Kč).
 • Nutnost komerčního cestovního pojištění i pro krátkodobý pobyt. Evropský průkaz zdravotního pojištění již v Británii nebude platit.
 • Na telefonické hovory z/do Velké Británie se budou vztahovat roamingové sazby mimo EU. Je proto nutné se připravit vyšší poplatky.

Jak pomáhá MZV:

 • Pro vyřizování českých matričních a cestovních dokladů nezbytných pro registraci do systému „EU Settled Status“ a případnou konzulární pomoc se mohou čeští občané v Británii nadále obracet na Velvyslanectví ČR Londýně a Generální konzulát ČR v Manchesteru. 
 • Oba zastupitelské úřady jsou pro české občany nadále v pohotovosti např. formou nouzových linek. MZV pro následující měsíce navýšilo jejich personální obsazení.

Nová pravidla pro české exportéry do Británie. Na co je třeba se připravit:

 • Plnohodnotné celní kontroly zaváděné ve třech fázích během prvního půl roku 2021.
 • Obchod se Severním Irskem se bude nadále řídit pravidly EU.
 • Autorizovaný a odpovědný zástupce se sídlem v EU již nebude ve Velké Británii od 1. 1. uznáván, stejně tak britský zástupce již nebude moci být využíván i pro EU. Pro produkty nabízené na britském trhu bude muset mít zástupce sídlo ve Spojeném království.
 • V oblasti certifikace zboží se pro většinu produktů, které v současné době podléhají označení CE, bude muset postupně začít využívat nový britský ekvivalent UKCA. Nicméně pro rok 2021 zůstává většina britských standardů stejná.

Jak pomáhá MZV:

 • Na webu www.export.cz je dostupný a pravidelně aktualizovaný komplexní přehled nových pravidel pro obchodování se Spojeným královstvím po 1. lednu 2021: https://www.export.cz/aktuality/brexit/.
 • Primárním kontaktem pro české firmy je ekonomický úsek zastupitelského úřadu ČR v Londýně: 
 1. oeu.london@embassy.mzv.cz 
 2. https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/obchodne_ekonomicky_usek/index.html 
 • MZV ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Londýně organizuje pro české firmy webináře o praktických dopadech brexitu. Informuje také o příležitostech pro české firmy ve Spojeném království a dalších změnách a pravidlech.
 • Firmy mají možnost registrovat se také na individuální konzultace s ekonomickou diplomatkou ZÚ v Londýně.

„Pro české firmy dochází k dílčím změnám. Důležité je, že nebudou uplatňována cla a kvóty. Čeští exportéři se ale nevyhnou hraničním kontrolám. Pro bližší informace o nových podmínkách se mohou podnikatelé i nadále obracet jak na MZV v Praze, tak na naše ekonomické diplomaty v Británii. Poskytnou jim kompletní informační servis a podporu,“ dodal šéf české diplomacie Petříček. 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy