V Ostravě proběhlo 1. vzdělávání komunálních zastupitelů

22. března 2016

Ve čtvrtek 17. března se v Ostravě uskutečnilo první vnitrostranické vzdělávání komunálních zastupitelů za ČSSD. Jedná se o specifickou a velmi důležitou součást rodícího se vnitrostranického vzdělávání místopředsedkyně ČSSD Lenky Teska Arnoštové, které v letošním roce probíhá v rámci pilotního projektu vzdělávání. Tématem vzdělávání byla odpovědnost zastupitele podle zákona o obcích a související právní předpisy. Na odpovědnost bylo nahlíženo jak z pohledu civilních právních předpisů (nový občanský zákoník), tak z pohledu veřejných právních předpisů (nový zákon o střetu zájmů a trestní zákoník). Během vzdělávání byla hlavnímu lektorovi Mgr. Petru Schlesingerovi položena řada zajímavých a podnětných dotazů, jež se týkaly zejména zákona o obcích. Další vzdělávání komunálních zastupitelů, tentokrát pro středočeské a pražské zastupitele, se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2016 v Lidovém domě.

Blogy