Víme, co dělat po covidu

31. března 2021

Už nebudeme dál tolerovat platovou diskriminaci žen! Současná krize ukázala jednu skutečnost, o které se ale moc nemluví: pandemie postihla daleko více ženy nežli muže. Proč? Zvýšené nároky v souvislosti s domácím vyučováním dětí, zabezpečení rodinného stravování, péče o nemocné členy rodiny. Všechnu tuhle práci ženy zastávají a muži je berou často jako automatické. Ale…

…potýkáme se zejména s nerovností při ohodnocení práce žen a mužů. Však považte: jestliže muž dostane za hodinu své práce 100 korun, žena obvykle za totožnou práci dostane jen 79 korun. Tohle považujeme za nespravedlnost, která musí skončit.

Budeme pokračovat ve snaze maximálně zrovnoprávnit postavení žen v české společnosti. Ukazuje se totiž, že pokud dáme firmám v rozhodování o odměnách pro ženy a muže volnou ruku, tak zcela jednoznačně dochází k diskriminaci žen.

obrázek

Blogy