Za volebního lídra ČSSD v Královéhradeckém kraji zvolilo KVV Hanu Orgoníkovou

20. srpna 2013

Krajské výkonné výbory ČSSD v Královéhradeckém a Olomouckém kraji zvolily své volební jedničky do parlamentních voleb 2013.

Královéhradecký KVV zvolilo na první místo kandidátky současnou poslankyni Parlamentu ČR Hanu Orgoníkovou, kterou následují na druhém místě poslanec Robin Böhnisch, na třetím vědec Marian Slodičák, čtvrtý je starosta Náchoda Jan Birke a pátý Vladimír Soběslav, vedoucí ekonom. odboru na krajském úřadě.

KVV Olomouckého kraje preferuje coby lídra poslance Romana Váňu, jemuž sekundují jeho kolegové ze Sněmovny Pavel Holík a Jiří Zemánek. Coby čtvrtého na kandidátku navrhl KVV Pavla Šoltyse, místostarostu Lipníku nad Bečvou, na pátou příčku pak podnikatele Lubomíra Věstinského.

Složení i pořadí na všech kandidátních listinách ČSSD bude ještě projednávat a schvalovat Ústřední výkonný výbor ČSSD, který se k této příležitosti sejde v sobotu 24.srpna.

Královéhradecký kraj:

Pořadí Jméno - Příjmení Odbornost/povolání
1. Ing. Hana Orgoníková Stavební inženýrka
2. PhDr. Robin Böhnisch Učitel
3. doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. Vědecký pracovník
4. Jan Birke Starosta Náchoda
5. Ing. Vladimír Soběslav Vedoucí ekonom. odboru na KÚ


Olomoucký kraj:

Pořadí Jméno - Příjmení Odbornost/povolání
1. Ing. Roman Váňa Poslanec
2. MUDr. Pavel Holík Poslanec
3. Mgr. Jiří Zemánek Poslanec
4. Bc. Pavel Šoltys, Dis. Místostarosta města
5. Lubomír Věstinský Podnikatel

Blogy