M. Chovanec: reforma Celní správy není systémová

24. srpna 2016

Záměr Andreje Babiše je nesystémový a jde proti trendu úspěšné spolupráce daňové Kobry. Celní správa neumí vyšetřovat a je nesmyslné, aby se kromě prověřování pokoušela suplovat odbornou roli policie, zvláště když se na základě dlouhodobého plánu připravuje vznik Finanční police.

Vyšetřování trestných činů musí logicky zůstat u policie. Navíc příklady v zahraničí ukazují, že navrhovaný model je problematický právě kvůli provázanosti daňových trestných činů s další kriminalitou. Celní správa není po personální ani odborné stránce schopná stíhat daňové trestné činy v souběhu s jinými tak, aby současně nedošlo ke snížení kvality potírání trestné činnosti. Je také s podivem, že o podrobnostech záměru dosud policisty nikdo oficiálně neinformoval.

Milan Chovanec, ministr vnitra

Blogy