Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek k návrhu zákona o zdanění finančních náhrad církví

19. května 2016

„Požádal jsem Jiřího Zimolu o zaslání schváleného návrhu zákona včetně důvodové zprávy všem hejtmanům, abychom se s ním seznámili a dohodli se na stanovisku Asociace krajů ČR jako celku. Otázku žalob církví a řádů proti krajům a obcím dlouhodobě vnímám jako velký problém a snahu prolomit zákon o církevních restitucích, kde kraje ani obce nejsou tzv. povinnou osobou. Protože vedle zákona existuje i stále platná smlouva mezi státem (zastoupeným tehdy Nečasovou vládou) a církvemi, ve které se mj. zavázaly církve dále nežalovat a neusilovat tak o další majetek, zadám za Asociaci krajů (a projednám i podporu Svazu měst a obcí, příslušných výborů sněmovny a senátu) analýzu plnění této smlouvy ze strany církví s návrhy možného dalšího postupu veřejného sektoru při hájení veřejného majetku. Pacta sunt servanda… Smlouvy se mají dodržovat…“

 

 

 


Blogy