ČSSD nesouhlasí s tzv. Dřevěnou knihou, vláda takto legalizuje drancování českých lesů

4. února 2011

Sociální demokracie zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Vlády ČR, která vzala na vědomí a schválila tak dlouhodobou koncepci hospodaření Lesů ČR z dílny ministra zemědělství Ivana Fuksy, tedy tzv. Dřevěnou knihu.

ČSSD je přesvědčena, že vláda tímto svým rozhodnutím vědomě legalizuje opatření, která mohou vést k nekontrolovatelnému drancování českých lesů. Návrh sociální demokracie na to, aby bylo projednávání této koncepce přerušeno a detailně znovu projednáno s odbornou i širokou veřejností, tak vláda nevzala vůbec v potaz.

Sociální demokracie již před několika týdny upozorňovala na to, že navrhovaná koncepce obsahuje zcela nepřijatelná opatření, mezi které patří například zavedení obřích tendrů,  které jdou na ruku pouze několika velkým dřevařským firmám a zásadně omezují účast menších a drobných podnikatelů. Námitky jsme také vznesli ke snaze o maximalizaci zisku za každou cenu, která může vést k porušení krajinotvorné funkce lesů a k rozporuplnému způsobu prodeje dřeva, který bude plně v režii soukromých firem a který v minulosti kritizoval i NKÚ.


Vládní koalice i přes tyto otevřené hrozby privatizace a devastace veřejných lesů a přes zásadní odmítavé stanovisko nejsilnější opoziční strany - ČSSD i odborné veřejnosti tento koncept schválila. Ministr zemědělství Ivan Fuksa se tak spolu s celou vládní koalicí vědomě přihlásil a vzal odpovědnost za všechna rizika, na které ČSSD i odborná veřejnost dlouhodobě upozorňovala. Vláda podporou této rizikové koncepce navíc opět dokazuje, že její snaha o transparentnost a proklamovaný boj proti klientelismu jsou jen prázdná slova.


Václav Zemek, stínový ministr životního prostředí za ČSSD

Blogy