K. Valachová: Trojnásobek pro třídní? Alespoň tak!

17. července 2021

Podporuji samozřejmě zvýšení třídnických příplatků na trojnásobek. Vypadá to jako obří skok, ale je to ve skutečnosti jen základní náprava nespravedlnosti. Každopádně návrh ministerstva sociálních věci je férové řešení.

Férové (protože únosné) pro veřejné finance. A zároveň takové, které pomůže školství.

Pokusů vyřešit výši příplatků pro třídní učitele byla v posledních pěti letech řada. Z různých důvodů se to nikdy nepovedlo, většinou byl růst propojen s jinými opatřeními, která vzbudila velký odpor.

Nyní předložilo MPSV variantu, která řeší opravdu jenom třídnictví. Takže toto riziko odpadá. Díky za to. Ostatně je to reakce na doporučení a na úkol uložený MPSV a MŠMT školským výborem. Letos v lednu se mi podařilo přesvědčit kolegy a společně jsme přijali jednoznačné usnesení.

Co je zcela bez diskuse: Třídní učitelé si peníze navíc zaslouží.

Některá fakta náročnosti třídnictví:

Za prvé: Třídní učitel nese odpovědnost za hezké, rozvíjející, kamarádské a bezpečné klima ve třídě. Nezastupitelné místo má v prevenci šikany.

Za druhé: Třídní učitel komunikuje s ostatními aktéry ve škole i mimo školu, s rodiči, poradnou, školním psychologem, sociálními pracovníky.

Za třetí: Třídní učitel má klíčový význam pro odstraňování nespravedlivých nerovností v přístupu ke vzdělání.

Za čtvrté: Třídní učitelé jsou nepostradatelní v programu bezplatných školních obědů, ale i při odhalování starostí či dokonce vážných problémů v rodině. Zvláště ovlivňujících prospívání žáka.

Za páté: Třídní učitelé mají a budou mít zásadní význam pro odstraňování dopadů Covid 19 do vzdělávání našich dětí.

Důležitý je samozřejmě i finanční argument. I přes zvyšování platů ve školství je i nyní naprostá většina třídních odměňována částkou 500 korun měsíčně. Nárůst na minimum 1500 korun alespoň zmírní naprostou nedostatečnost ocenění této práce, která z principu věci znamená hodiny navíc oproti obvyklému učitelskému úvazku. A to nemluvím o zodpovědnosti a všemu dalšímu, co je alespoň letem-světem zmíněno výše.

Takže uzavřu: 1500 korun měsíčně jako minimum příplatků za třídnictví určitě neznamená, že věc je vyřešena. Pořád to bude při přepočtu na čas práce navíc dost směšná hodinová mzda. Ale určitě je to trochu důstojnější než pětistovka a určitě je to férový krok k řešení.

Návrh MPSV obsahuje také zvýšení horní hranice třídnických příplatků až na 3 000 korun měsíčně. Kéž by tuto sumu bralo co nejvíce třídních učitelů.

Je to investice na správném místě, je to podstatné pro kvalitní vzdělávání našich děti.

Věřím, že zvýšení ohodnocení třídních od 1. září (tedy k začátku školního roku) potěší nejen je, ale i nás rodiče.

autor: Kateřina Valachová
zdroj: iDnes.cz 15. 7. 2021 odkaz ZDE

Blogy