A. Seďa: DNA sociální demokracie

18. srpna 2020

Sociální demokracie se od svého vzniku vždy zasazovala o demokracii, o svobodu, o solidaritu a spravedlnost ve společnosti. Celá historie ČSSD je proto spjata s Čechy, Moravany a Slezany, nejen z pohledu konkrétních historických událostí, ale zejména z pohledu politického a společenského vývoje naší země.

Stejně je sociální demokracie spjata s právy zaměstnanců a s prosazováním jejich zájmů. Je proto paradoxem, že v době, kdy se České republice daří a z velké části za to může i odbornost a kompetence sociálně demokratických ministrů a premiérů, se ČSSD dostává nízká podpora veřejnosti. Naopak v dobách ekonomické recese či po chybách pravicových vlád popularita sociální demokracie roste. Zřejmě proto, že lidé považují sociální demokracii za politickou stranu do nepohody a do těžkých a krizových časů.

Je jasné, že z pohledu opozice se kritizují chyby, které se vždy udělají. Přece platí, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Platí to nejen v soukromém životě, ale i v politice. Velký vliv na chápání politiky té které politické strany mají sdělovací prostředky a tady je také nutno říci, že od obnovení sociální demokracie neměla tato strana na růžích ustláno. Pak jakákoliv chyba či záměrně šířené nepravdy či fabulace způsobily vždy obrovský propad popularity ČSSD.

Přes všechny objektivní i subjektivní příčiny současného stavu voličské podpory je nutno zdůraznit, že ČSSD nikdy nebyla a není všeobjímající politickou stranou. Ano, je stranou zastávající se zaměstnanců, seniorů, drobných živnostníků, rodin s dětmi či lidí s hendikepem.

A vždy stojí na platformě svobody a demokracie, protože si je vědoma historických konotací, kdy sociální demokraté trpěli spolu s naším národem. Vycházet vstříc náladám veřejnosti, ovlivněným masivní PR propagací či šířením strachu a vládnout v jejím zájmu, není totéž.

ČSSD není stranou na jedno použití právě proto, že demokracie vyžaduje odpovědnost. A politická odpovědnost delegovaná voliči je nezastupitelná. Politické rychlokvašky spoléhají nikoliv na dlouhodobý politický program, ale na každodenní populismus či PR bez ohledu na negativní dopady na celou společnost. Podobně jsou na tom catch all party zastupující podnikatelské či osobní zájmy jejich zakladatelů. Sociální demokracie se za svoji DNA stydět nemusí. To, co dnes musí, je opětovné vysvětlování své politiky svým spoluobčanům. Tohle za sociální demokraty nikdo jiný neudělá. A toto je třeba míti stále na srdci i na jazyku.

Blogy