A. Seďa: Dva pohledy k blížícím se parlamentním volbám

24. března 2021

Naše společnost, tak jako celá Evropa i svět, dnes řeší problém s coronavirem. Pandemie a přijatá opatření brzdí ekonomiku a omezují práva občanů. Zároveň tato doba umožňuje nové pohledy na podnikání, komunikaci či na služby a zároveň odhaluje řadu současných společenských problémů. Například špatnou připravenost státu na krizové situace, obrovskou byrokratickou a administrativní zátěž vyvolávající alibismus a nezodpovědnost a též neschopnost zajistit dostatečně rychle a v dobré kvalitě prostředky v boji proti Covid-19.

Covid-19 taktéž představuje jistý druh viru nerovnosti, což se ukazuje na chodu jednotlivých domácností, na možnostech řešit zdravotní, sociální a psychické problémy občanů. A to přesto, že úspory rodin vzrostly. Nicméně většina občanů si musí dnes na ně sáhnout. Rozdíly ve společnosti se prohlubují, tak jako se prohlubuje na jedné straně strach z budoucnosti a na straně druhé se zvyšuje nenávist a naštvanost široké veřejnosti. K tomu již strážkyně státní pokladny a zdravotní pojišťovny upozorňují na vyprazdňující se měšec veřejných financí.

Proto by jeden pohled na blížící se volby měl zahrnovat návrhy jednotlivých politických stran na konkrétní řešení dluhové krize a na stabilizaci státního a veřejných rozpočtů. Právě tyto návrhy by mohly odhalit pravdu o tom, kteří politici hájí čí zájmy a co lze od nich očekávat. Dnes se média předhánějí v politizaci coronaviru, v ovlivňování veřejnosti cinknutými průzkumy veřejného mínění či preferováním konkrétních politiků pravicové opozice. Naše země má hodně problémů, které je třeba řešit a které se po pandemii projeví ve vší nahotě.

Druhý pohled by měl směřovat obecně na budoucnost naší společnosti jako celku. Pandemie by totiž mohla být i velkou příležitostí změnit charakter naší ekonomiky ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti, digitalizace, robotizace a inovací. Tak jako být příležitostí k posílení její lokální povahy či k podpoře větší míry solidarity a spravedlnosti v naší společnosti.
Ale zejména by měla umožnit odklon z ekonomiky „levné práce“ k hi-tech technologiím.
Politici nemají odvahu přijít s rozumnou a spravedlivou penzijní reformou, s pozitivními změnami v sociálním systému či s redukcí vysoké administrativní zátěže.

Sociální demokracie v současné době pracuje na moderním a společensky přijatelném dlouhodobém volebním programu, který má reagovat na řešení současných problémů dneška. Na rozdíl od populistů a pravicové opozice má i jasný pohled na řešení dluhové brzdy, která nás brzy čeká, a na stabilizaci státního a veřejných rozpočtů, včetně zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb. A to z pohledu obhajoby zájmů drtivé většiny občanů ČR.

Blogy