A. Seďa: Není pravdou, že politická rozhodnutí neovlivňují naše hospodářství

7. července 2020

Přes všechny politické proklamace se stále nedaří zjednodušit podnikání a zpřehlednit daňový systém. Naše hospodářství potřebuje vizi a změnu směrem k moderní a inovativní ekonomice. A ta musí brát ohled na životní prostředí a udržitelnost rozvoje všech sfér našeho bytí.

Proto je velmi důležitá podpora vzdělávání na průmysl 4.0 a s ním spojenou digitalizaci, automatizaci a robotizaci. Také je potřeba podpořit malé a střední podniky, například posílením základního kapitálu Českomoravské záruční a rozvojové banky. Je třeba se vrátit k ochraně strategických odvětví a jejich získání zpět do rukou státu, krajů a obcí.

Hospodářská politika úzce souvisí s daňovým systémem. Obecně podporuji zavedení progresivního způsobu zdanění. Spravedlivé je zvýšit odpočitatelnou položku na osobu v domácnosti a na děti. Je třeba více zdanit hazard, neproduktivní kapitál a zavést sektorové daně. A daleko více motivovat firmy pro zvyšování produktivity práce a podpořit zaměstnávání osob ve službách. Je třeba upravit rozdíly ve zdanění OSVČ a zaměstnanců.

A taktéž obrátit trend snížením nepřímých daní na úkor daní přímých a daní z majetku. V neposlední řadě by měly firmy odvádět daně tam, kde vytvářejí své produkty a přidanou hodnotu a ne tam, kde sídlí. Prostě je potřebné nastolit větší spravedlnost a solidaritu ve společnosti.

Doba po pandemii koronaviru může změnit celou společnost. Je zřejmé, že zastánci současného stavu se budou opět snažit prosazovat „ pravicové léky“ na postiženou ekonomiku. A tyto škrty budou zaměřeny proti zaměstnancům, seniorům a veřejným službám.

Pokud nedostane příležitost změnit současnou hospodářskou politiku levice, pak se ani v post koronavirové krizi nic k vyšší spravedlnosti a transparentnosti nezmění. Negativní příklad z pravicového řešení ekonomické krize z let 2008 až 2012 snad máme stále v živé paměti.

Blogy