A. Seďa: Politická témata pro sociální demokracii

9. prosince 2021

ČSSD nemá po posledních volbách do poslanecké sněmovny své zastoupení. Jedna věc jsou získané mandáty a druhá věc je podpora voličů. Když se podíváme na výsledek obou koalic, které hodlají vytvořit novou vládu, pak sice mají většinu ve sněmovně, ale podporu toliko 43% voličů. A milion hlasů voličů propadlo, což je nejvyšší číslo v historii České republiky.

Již dnes je jasné, že nová vláda to nebude mít jednoduché a zajisté bude nucena ustoupit od řady předvolebních slibů. A pokud budoucí vláda přistoupí na předvolebně deklarované změny, zaměřené proti občanům a jejich zájmům, pak to společnost naštve. Přitom již dnes je naše veřejnost rozdělena, a to z rozličných důvodů. A pokud většina společnosti nebude dostatečně reprezentována, dojde ještě k prohloubení pomyslných příkopů mezi občany.

Sociální demokraté mají mnoho politických soupeřů, a proto budou muset rozumně zvažovat, jakou politiku coby mimo sněmovní politická strana budou praktikovat. Ale předně, ČSSD musí zvednout pomyslný prapor revolty občanů, kteří žijí ze svých často nuzných mezd a penzí. Nelze opět přijmout pravicovou politiku škrtů a snižování životní úrovně, praktikované u nás v devadesátých letech minulého století a v letech 2008 a 2009. Tady existuje prostor ke vzájemné spolupráci s odbory, procesními organizacemi a s neziskovým sektorem.

Prvním tématem jsou stále se zvyšující výdaje na bydlení. Nejde pouze o výši cen energií, ale i o výši nájmů či úroků z hypoték. Nedílnou součástí politiky ČSSD musí být pomoc mladým manželstvím, výstavba družstevních a obecních nájemních bytů a podpora výstavby malometrážních bytů pro seniory. Z důvodu stále se zvyšujících cen benzínu a nafty je třeba podporovat dostupnost veřejné přepravy. Je třeba mít na paměti, že po přijetí Fit for 55 (legislativních opatření z New Green Deal EU) se může dostat minimálně 160 milionů obyvatel EU do energetické chudoby. Tedy včetně obyvatel České republiky.

Druhým tématem je konsolidace veřejných rozpočtů a zkrocení zadlužení. Jde o nastavení spravedlivé daňové reformy v neprospěch zisků nadnárodního kapitálu, firem a majetku. Jde i o sestavení zbrusu nového státního rozpočtu, který bude založen na zefektivnění státní správy, snížení administrativy a byrokracie a na novém daňovém systému. Cestou je snížení daňově odpočitatelných položek a zaměření se na know-how technologie a výrobu.

Třetím tématem je spravedlivá důchodová reforma, o které se sice desítky let hovoří, ale ke které nikdo neměl dostatečnou politickou odvahu a sílu. Nedílnou součástí je i reforma sociálního systému, která musí zahrnovat aktivní úřady práce, daleko větší transparentnost a zacílení sociálních dávek. Prostě člověk, který pracuje a odvádí daně se musí mít lépe než člověk bez práce či lidé operující v šedé ekonomice.

Čtvrtým a neposledním tématem je nutná reforma vzdělávacího systému, zaměřená na podporu trhu práce a oborů s vysokou přidanou hodnotou. Jazykové znalosti a samostatné myšlení se musí stát základem učení. Součástí vzdělání musí být i ochrana životního prostředí, sounáležitost a solidarita ve společnosti, podpora sportu, kulturních a historických tradic naší krásné země.

Blogy