A. Seďa: Proč tolik skepse aneb ČSSD byla vždy pozitivní jistotou pro naše občany

18. května 2020

Ať již sleduji kteroukoliv televizní stanici či diskuse na sociálních sítích, tak z nich vychází hluboká skepse a strach z budoucnosti. A to bez ohledu na projevy solidarity či vzájemnosti v průběhu koronavirového nouzového stavu. Ještě neodezněla první vlna pandemie a již se hovoří o druhé či dalších vlnách. Tohle vše neprospívá nejen naší otevřené ekonomice, ale zejména nepřispívá psychické pohodě zaměstnanců, rodin s dětmi a hlavně seniorů.

Sociální demokracie byla vždy stranou pozitivních jistot pro naše občany, a proto dnes postrádám tuto její pozici. Vláda se na jednu stranu snaží finančně pomoci občanům, živnostníkům i firmám, ale na straně druhé sama málo přispívá ke zlepšení nálady ve společnosti. Přitom soudržnost společnosti je nutnou nikoliv postačující podmínkou pro řešení problémů. A politické strany jsou tu od toho, aby nabídly řešení ve prospěch občanů. Teď nemyslím on-line přijímaná a schvalovaná opatření, ale systémová a dlouhodobá řešení.

Pokud se totiž naši ekonomové a politici obávají, že dva nebo tři měsíce karantény nenávratně ochromí naši prosperitu, znamená to, že ekonomický systém není dobře nastaven. A tudíž nejsme schopni plně využít naše zdroje, naši invenci, schopnosti a produktivitu. Já si to osobně nemyslím a považuji strašení občanů za manipulativní. Rozumím tomu, že existují sektory, které výpadek příjmů a zavření hranic hodně pocítí, ale na straně druhé se ukázalo, že existují obory, které naopak využily této krizové doby k růstu a k inovacím.

Opět se ukazuje, jak jsme my Češi škarohlídi, jak se umíme navzájem stresovat. Ale je to pouze nedostatek sebedůvěry v sebe sama. Přitom jsme dokázali vynaložit prostředky, svůj čas i energii k ochraně před koronavirem. Proč tedy politici a teď se obracím zejména na politiky z řad ČSSD, nezvednou tuto energii pro rychlou obnovu a zejména rozvoji ekonomiky, ovšem na zdravějších, racionálnějších a spravedlivějších základech. Kdy jindy než teď může sociální demokracie ukázat, že je připravena a schopna být vůdčí stranou „nové“ post koronavirové doby. Prostě proto, že lidé na tento signál a tuto podporu čekají.

Jak je vidět z některých návrhů pravicového hnutí ANO 2011 či pravicové opozice, lobbing mezinárodních korporací a tlak ze strany jejich spřízněných masmédií a ekonomů se již dnes snaží udržet status quo neo liberalismu, zahrnující tvorbu zisku pomocí výroby tam, kde jsou nízké pracovní náklady či nízké náklady na ochranu životního prostředí či zdraví lidí.
Druhým trendem je postupný tlak na likvidaci malých a středních lokálních firem a jejich převzetí mezinárodními korporacemi, které své zisky „utrácejí“ mimo zemi výroby.

Ano, jsme součástí Evropské unie, a proto naše rozhodnutí omezuje evropská legislativa.
Je ale v našem národním zájmu, aby skončily daňové ráje uvnitř EU a aby se prosadilo větší zdanění neproduktivního kapitálu a stovek miliard korun odcházející z naší země. Proto je důležité, aby sociální demokracie převzala iniciativu a představila „pozitivní“ program pro budoucnost České republiky. Podle mého názoru již dnes je pozdě, což mimo jiné signalizují preference strany. Občané České republiky potřebují jistoty a ty je schopna dlouhodobě, a navzdory české pravici, zajistit jedině politika ČSSD.

Blogy