A. Seďa: Za kým současná vládní koalice vlastně stojí?

9. května 2022

Není třeba zdůrazňovat, že se současnými problémy vláda nemohla počítat, nicméně tyto problémy svádět na minulou vládu, také není spravedlivé. Vlastně o spravedlnosti to vše je, protože mi není zcela jasné, za kým současná vládní koalice vlastně stojí. A tak to raději vezměme od samého počátku.

Vysoká inflace, vyvolaná vysokými cenami energií, paliva a potravin, vznikla již před napadením Ukrajiny Ruskem. Vláda se hlásí k pravici, a tak by jí nemělo být za těžko přiznat, že prostě poptávka převýšila nabídku. Že se s tím svezlo navýšení marží a zisků distribučních společností, je také logické a otázkou je, proč nezafungovaly kontrolní orgány naší země. K tomu je třeba přičíst neustále se zvyšující úroky, která stanoví centrální banka. Vláda, na rozdíl od sousedních zemí, reaguje na tyto problémy občanů velmi liknavě a také rozdílně. Namísto „zastropování“ cen pohonných hmot se pokouší snížením spotřební daně a zrušením silniční daně o totéž. Že se jí to nepovede musí být všem jasné, pokud se poučí z minulosti. A je také zdůraznit, že občané vysokými cenami za plyn a elektrickou energii prakticky přispívají k vysoké životní úrovni v sousedním Německu.

Je otázkou, proč naši občané musejí nakupovat elektrickou energii až pětkrát dráž než západní sousedi, a to při třetinových mzdách a platech. Přitom hlavní výrobce je polostátní firma. To opravdu hlava nebere, proč vláda dělá mrtvého brouka a vše svádí na válku. V současné době přijímá EK již šestý sankční balíček, který má zakázat dovoz ruské ropy a plynu, což zdraží tyto suroviny minimálně čtyřnásobně. Vláda sice tvrdí, že vyjedná odklad do doby, než se rozšíří ropovody a plynovody z jiných zdrojů, ale již nevyčíslila, kolik to vůbec bude státní rozpočet stát. A že to zaplatí zase čeští daňoví poplatníci je opět zřejmé. Argument, že nákupem ruských surovin „dotujeme“ válku, je velmi populistický. Podobně populisticky můžeme tvrdit, že vysokými cenami za energie budou „dotovat“ válku (ze strany Ukrajiny) naši občané a firmy. Přitom pokud naše firmy přestanou vyrábět či se stanou nekonkurenceschopnými, pak odkud vezme státní pokladna peníze na pomoc Ukrajincům.

Vláda řeší zvýšené náklady „některých“ domácností valorizací penzí pro naše seniory a pětitisícovým příspěvkem pro vybrané rodiny s dětmi. Otázkou je, proč neřeší problémy nízko příjmových a středně příjmových rodin. Prostě vláda neřeší podporu starším spoluobčanům, zejména zaměstnancům, kteří již mají dnes dospělé děti. Zároveň vláda odmítá výrazněji navyšovat minimální mzdu, která dnes již neplní svoji funkci, protože naše minimální mzda je spojena s pracující chudobou. Opravdu velká ostuda současné celé politické reprezentace, ať již vládní či opoziční. Vládní rozpočet přitom „kyne“ DPH a spotřební daní právě z vysokých cen energií a paliv. Či obchodováním ČEZ na burze v Lipsku. Budu parafrázovat slova předsedkyně poslanecké sněmovny: Tato vláda tu není od toho, aby občanům pomáhala.

Není pravdou, že pomoc Ukrajině a Ukrajincům nebude mít negativní dopady na Čechy. Moravany a Slezany. Solidarita je vlastní našim občanům, což je jenom dobře. Na straně druhé náklady na dnes „řízenou“ migraci budou dosahovat desítek miliard korun, které vláda bude muset někde vzít. Dodávky morálně i fyzicky „zastaralé“ vojenské techniky způsobí drahé nákupy vojenské techniky nové. A na tyto nákupy bude třeba posílit kapitolu 307, a to opět na úkor kapitol jiných. Například návrhem na snížení výdajů do zdravotnictví. Přitom ta samá vláda hodlá zrušit EET, které přináší 13 miliard korun do státního rozpočtu ročně.

Pokud se tedy vrátím k původně položené otázce, nemohu tvrdit, že současná vládní koalice, a to na rozdíl od vlád vůkol nás, kope za zájmy českých občanů. Její opatření jsou záměrně nejen pomalá, ale praxe ukáže, že i chybná. Vždyť každý den prodlení ušetří eráru miliardy korun, které poté vláda bude veřejnosti předkládat za svůj úspěch. Přitom tento „úspěch“ bude velmi tvrdě zaplacen poklesem životní úrovně drtivé většiny našich obyvatel.

Blogy