A. Seďa: Zajištění obrany a bezpečnosti je zárukou prosperity země

29. září 2020

Globální svět má i své globální problémy a řadu z nich lze řešit pouze na základě mezinárodní spolupráce. Naše členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii je zárukou globální bezpečnosti. Na straně druhé je třeba budovat své schopnosti k obraně země i k zajištění bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. Důležitá je i součinnost bezpečnostních složek, spolupráce zpravodajských služeb a posílení povědomí občanů k obraně vlasti.

Naše země má výborný Integrovaný záchranný systém, který zajišťuje vnitřní bezpečnost, ochranu zdraví a majetku občanů. Je třeba legislativně ukotvit kybernetickou obranu jako odpověď na kybernetické hrozby. V rámci kybernetické bezpečnosti zajistit bezpečnost základní infrastruktury a veřejných služeb. S tím souvisí i digitální gramotnost a prevence.

Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti je boj proti organizovanému zločinu, převaděčství a nelegální migraci. Je třeba zachovat právo země rozhodovat o azylu a vyhoštění. Jsem proti povinným kvótám a jsem pro striktní ochranu schengenských hranic. Dalším problémem jsou klimatické změny, které způsobují řadu komplikací při zajištění zdravotní, potravinové a energetické bezpečnosti. Je třeba mít schopnosti pro řešení pandemií a krizových situací.

Z hlediska obranyschopnosti je třeba dát větší důraz na články 1 a 3 Washingtonské smlouvy a upřednostnit obranu naší země před zahraničními misemi a operacemi. Akceptuji závazek ve výši 2% HDP výdajů na obranu, nicméně je třeba jasně definovat, které srovnatelné náklady lze do toho zahrnovat. A také je logické, že v dnešní post pandemické době nelze o nějakém navyšování rozpočtu armády uvažovat. AČR se musí stát nedílnou součástí IZS, zejména z důvodu jejích schopností a možností zásahu při živelných katastrofách či technologických haváriích. Což se ukázalo i v době boje proti koronaviru.

Blogy