Bakala by měl splnit slib daný nájemníkům

25. března 2010

Sdělení právního zástupce RPG Industries SE, že se stahuje z rozhodčího řízení, které proti ní vede Ministerstvo financí ČR není ničím jiným než přiznáním, že výhrady státu k jejich jednostranné výpovědi k plnění privatizační smlouvy jsou právně podložené a společnost RPG Industries SE nemá šanci v tomto sporu uspět. Stejně tak byla po právu udělena pokuta za porušení smlouvy při převodu majetku ve výši 30 milionů.

Považuji za skandální, že firma RPG Industries SE toto své odstoupení od sporu se státem zdůvodňuje tím, že nevěří ve spravedlivý proces na území našeho státu. V prohlášení společnosti se říká, že „české soudy jsou průkazně ovlivněny usnesením Poslanecké sněmovny“. To je výmysl. Jakékoliv usnesení Poslanecké sněmovny, které nemá charakter obecně platného právního předpisu, není pro soud závazné a vyjadřuje jen a jen většinovou vůli zákonodárců. Nemůže být podnětem pro žádnou podjatost soudů. V žádné civilizované zemi by u soudu neuspěla společnost, která jednostranně vypovídá podmínky smlouvy uzavřené se státem. Poslanecká sněmovna plnila jen svou ústavní funkci vůči vládě, když ji vyzvala, aby důsledně vyžadovala a kontrolovala dodržování smlouvy, která byla mezi státem a RPG Industries SE uzavřena.

Prohlášení společnosti RPG Industries SE obsahuje jeden zásadní rozpor. Tvrdí se v něm, že „si přeje zahájit jednání o smírném vyřešení sporu“ a zároveň prohlášení „vždy jsme důrazně popírali, že bychom měli v úmyslu prodat byty ve vlastnictvím RPG byty“.

Smírné vyřešení sporu s nájemníky je možné pouze za předpokladu, že pan Bakala splní, co nájemníkům veřejně sliboval - totiž že nabídne byty za zvýhodněnou cenu nájemníkům.

Nelze tedy, než vyzvat znovu pana Bakalu, ať splní závazek, který dal veřejně občanům a dodržuje v plném rozsahu smlouvu, kterou se v roce 2004 dobrovolně podepsal.

Nicméně prohlášení pana Amsterdama na dnešní tiskové konferenci RPG Industries SE je rozhodně dobrá zpráva pro nájemníky bytů OKD. Jestliže se společnost RPG Industries stahuje z rozhodčího řízení, znamená to, že Bakalova společnost vzdává svůj boj vypovědět čtvrtou podmínku privatizační smlouvy, která má platit neomezeně pro všechny časy a podle které platí povinnost v případě prodeje kdykoli v budoucnosti nabídnout nejdříve byty nájemníkům za zvýhodněnou cenu.

Společnost v červnu loňského roku učinila pokus se této podmínky definitivně zbavit. V případě, že by stát nezareagoval, podařilo by se RPG privatizační smlouvu prorazit a nic by nebránilo tomu, aby byty se staly normálním zbožím na trhu s byty. Naštěstí po jednání Poslanecké sněmovny se Ministerstvo financí přestalo chovat laxně a začalo hájit dodržování smlouvy a podalo určovací žalobu.

RPG Industries SE si zřejmě provedlo právní analýzu, která musela potvrdit, že není možné jednostranné vypovězení smlouvy u soudu hájit. Něco podobného není možné nikde v civilizovaném světě. To, že stahují svou arbitráž znamená, že se podařilo udržet prodej bytů přednostně nájemníkům za zvýhodněnou cenu. To chápu jako jednoznačný úspěch.

Blogy