Boží daň z mozkové kůry

22. října 2009

Celá řada živočichů, od evolučně nejnižších po vyšší obratlovce občas projevuje zvláštní sociální chování. Jedinci při něm následují bez zjevného důvodu pohyb ostatních.

Rybí a ptačí hejna potom předvádějí komplikované manévry tisíců jedinců a vědci se hádají, proč tomu tak je. Obrana u ptačího hejna? No, možná... U ryb už je to trochu zvláštní, protože právě toto chování umožňuje predátorům hejno vysbírat doslova do jedné. Jenže zkuste si udělat senný nálev. Zjistíte, že trepky, jednobuněční tupounci, najednou krouží roztokem v úžasných vírech či formacích, které si mnoho nezadají s rybím hejnem.

Je to nejspíš tak nějak „zadrátované" v genech. Nakonec když sledujete tah lumíků, pakoní nebo zeber, či dokonce chování lidí v metru nebo na demonstraci, je to v podstatě to samé. Stádní instinkt dovede ryby do tlamy kosatce nebo žralokovi, lumíky do nejbližší řeky nebo pakoně k vhodně hluboké strži.

Jaký to musel být šok, když se opice vybavená příliš velkou plochou mozkové kůry poprvé zeptala sama sebe, proč já opice se vlastně opičím? Ve chvíli, kdy se z mlhy nevědomí vynořilo individuální uvažování, poznání sebe sama a schopnost individuálně rozhodovat nikoli pouze na základě reflexu nebo instinktu, vynořila nutná otázka PROČ a jako odpověď na ni se vynořil první bůh.

Je obtížné najít jedince, kteří jsou schopni důsledně a beze zbytku sledovat nit konkrétního záměru vedeni pouze svou interní motivací. Pro většinu lidí je daleko snazší „sloužit" než řídit. Možná koncept Boha jen zdůvodňuje zasutou potřebu následovat chování tlupy či stáda. Bůh je pak jenom fyziologický projev, kterým naše vědomí vyplňuje mezeru po něčem, co evolucí bylo zasuto do podvědomí, tedy po pocitu sounáležitosti s hejnem, tlupou či smečkou. Bůh je prostě daň za neokortex.

Tady také lze najít kořeny zhoubnosti monoteismu. Polyteistické kultury byly nábožensky mnohem tolerantnější. To nic neříká o jejich touze po majetku, penězích nebo moci. Ale náboženských válek obvykle mnoho nevedly. Pokud totiž koncept polyteismu uznává víc než jednoho boha, pak polyteistická kultura může shledávat legitimními i božstva jiných kultur a být v tomto směru podstatně liberálnější, než kultura monoteistická.

Jakmile bylo na světě první božstvo, vznikl začarovaný kruh. Proč? Prostě proto, že to chce nějaká vyšší moc. Kdyby to nechtěl bůh, přece by nás tam nešlo tolik. Normální člověk, chladně uvažující, neovládaný čímsi velmi starým, geneticky uloženým nepůjde někoho upálit či ukamenovat nebo se na to dívat jenom proto, že nerozumí tomu, jak ten druhý uvažuje. Nepůjde ani běsnit na náměstí proti někomu, kdo má trochu jinou barvu pleti nebo náhodou má víc peněz. Ale boží vůle, to je jiná. Vyšší moc to chce, jsme vyvolený národ, nebo vyvolená rasa nebo, nebo, nebo. Koneckonců náš bůh je lepší, než jiný bůh.

Blogy