Bydlící sedláci u Chlumce

12. srpna 2010

Další velká skupina lidí po přečtení vládního prohlášení bude oprávněně konstatovat, že jejich budoucí perspektivy spokojeně bydlet v nájemních bytech nebo opatřit pro svoji rodinu nějaké přiměřené bydlení jsou stejné, jako oněch příslovečných sedláků, chystajících se k bitvě u Chlumce. Nic dobrého, ale hlavně nic rozumného je totiž nečeká…

Kdo by snad usuzoval na nějaký pozitivní posun z faktu, že v koaliční smlouvě jsou bydlení, fenoménu, který se týká milionu lidí, věnována pouhá dvě slova, zatímco v nájemní smlouvě plných 11 řádek, mýlil by se. Co především na této části vládního prohlášení čtenáře zarazí, je jeho až neuvěřitelná diletantnost a zjevný fakt, že je psáno někým, kdo neměl ani ponětí o problematice bydlení u nás. Posuďte sami: ve vládním prohlášení stojí, že vláda předloží návrh novely Občanského zákoníku s cílem ukončit regulaci nájmů bytů. To nikdo na vládě neví, že regulace nájmů nemá s občanským zákoníkem nic společného, že je to věc zákona č. 107/2006 Sb., jehož účinnost je v naprosté většině obcí již ukončena a v několika velkých městech končí v podstatě v příštím roce? Co bude ta, vládním prohlášením předvídaná, novela asi obsahovat? Vláda netuší, že je především potřeba urychleně připravit zákon o místně obvyklém nájemném, podle kterého by rozhodovaly soudy, pokud o výši nájemného nedojde k dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem, ale především: zákon, jehož existenci předvídá nový občanský zákoník, jehož projednání v Parlamentu vláda předpokládá? Asi neví, nikde ve vládním prohlášení ani v koaliční smlouvě o přípravě takového zákona není ani slovo…

Vládní prohlášení ovšem věnuje „pozornost“ i notoricky známé skutečnosti, že celá řada lidí již není schopna své přiměřené nájemní bydlení zaplatit. Hodlá totiž podporovat i skupiny obyvatel, které se o své bydlení z objektivních důvodů nemohou postarat sami a v jejichž případech selže i záchranná brzda rodiny, zejména seniory…. Jinými slovy: důchodce, jehož příjem z důchodu po celoživotní práci nestačí na pokrytí „tržních“ požadavků pronajímatelů a půjde požádat o sociální (!) příspěvek na bydlení, bude muset předložit nejen potvrzení o výši nájmu a o svém důchodu, ale asi i doklad o příjmech všech členů rodiny, aby bylo možné posoudit, zde záchranná brzda již selhala nebo zda ještě nikoliv. Pěkné vyhlídky, co říkáte?

Pokud jde o podporu bydlení, neodolala vláda ve svém prohlášení té frázi, kterou se „pyšní“ většina programů politických stran, totiž, že vláda podpoří výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Co to je? Definice chybí a může se za tím skrývat cokoliv. Má se zde jednat o byty s cenovým limitem určeným pro nájemní bydlení. Kdo bude tento limit určovat, pokud vláda zatím se zákonem o nájemném nepočítá? Rozhodně však to není opatření, které by řešilo okamžitou situaci i mladých lidí, kteří v současné době potřebují vhodné a přiměřené bydlení pořídit.

Vládní prohlášení tedy neobsahuje nic, co by naznačovalo, že si vláda uvědomuje jeden z největších problémů velké části domácností. A nebo dokonce, že ho hodlá jakkoliv řešit….

Blogy