Černé díry nebo temná zákoutí zdravotnictví?

21. dubna 2016

„Znáte situace, kdy se těžko argumentuje, zda jde o černé díry nebo jenom temná zákoutí nebo přitemnělé štěrbiny, kde jsou, jak jsou rozloženy apod., protože při sedmi druzích našeho zdravotnictví, státního, krajského, městského, obrana, charita, velké řetězce a malé skupiny nebo jednotlivci, při sedmi pojišťovnách u každého řešení nastává teoreticky 49 situací a odpovědět potom v jedné větě, kde jsou rezervy, nemusí být snadné,“ uvedl při projednávání v Senátu návrhu zákona o zdravotních službách.

Senát nakonec schválil novelu tohoto zákona, což umožní mimo jiné vytvořit Národní registr hrazených zdravotních služeb s využitím výkazů již léta odevzdávaných zdravotním pojišťovnám a modernizuje další databáze. Novela podle názoru senátora Jana Žaloudíka zprůhlední zdravotnictví a umožní zavést plnohodnotný systém hodnocení kvality péče. „Firmu nebo veřejné zařízení není možno řídit, jestliže nemáte informace o skutečných tocích jednak výkonů, které se tam udávají, jednak o nákladech, platbách a dluzích a případně o účastnících,“ dodává senátor Žaloudík.

Novela také zřizuje Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Podle Jana Žaloudíka představuje diabetes velký problém všech rozvinutých společností. Mít určitý přehled o trendech, ale také o nákladech a výsledcích je v zájmu společnosti, aby byly podchyceny trendy v souvislosti s diabetem.

Vznikne rovněž nový neveřejný registr zdravotníků. Bez registru je totiž obtížné sledovat demografický a kapacitní vývoj populace zdravotnických profesionálů, analyzovat dostupnost jejich služeb pro lidi nebo předvídat potřebné vzdělávací kapacity.

Blogy