Chaos a lži ve zdravotnictví leckomu i vyhovují

29. května 2013

Oznámení převodu velkých pražských nemocnic ze státu na hlavní město je teď zase nahrazeno sdělením, že nemocnice se převádět nebudou. Oznámení, že fakultní nemocnice podle důvodové zprávy k novému zákonu hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, zároveň znamená, že dluhy některých dosahují mnoha stovek milionů. Oznámení, že slučovaní některých ústavů a nemocnic je připraveno na přání všech zúčastněných, znamená v praxi zásadní nesouhlas vyjadřovaný peticemi a stávkovou pohotovostí zaměstnanců.

Oznámení, že plánovaných univerzitních nemocnic bude devět, je na straně třináct  důvodové zprávy k návrhu zákona komentováno nepovšimnutou větičkou, že se „nepočítá, že by v ČR bylo více než několik málo desítek univerzitních nemocnic“. Oznámení, že reformní opatření  snižují náklady na léky, teď střídá zjištění, že náklady na léky loni významně narostly, a to nikoli jen kvůli vyšší DPH. Oznámení, že úspor v běžné péči je třeba hlavně proto, aby bylo více na nákladnou specializovanou léčbu těžce nemocných v centrech, střídá zjištění, že vzrostly náklady na běžné generické léky, zatímco třeba náklady na nákladné a speciální protinádorové léky poklesly o stovky milionů.

Oznámení, že stát nemůže zdravotnictví deficitní platby za státní pojištěnce navyšovat, je v kontrastu se skutečností, že stát ze zdravotnictví peníze naopak dále vyvádí.  Oznámení, že zdravotním pojišťovnám chybějí prostředky na uhrazení péče, je v kontrastu se skutečností, že ve zdravotních pojišťovnách, snad kromě VZP, se prostředky naopak kumulují ve výši několika miliard.  Oznámení ministra, že úhradová vyhláška sníží úhrady  nemocnicím jen o dvě procenta, ve skutečnosti znamená, že jde o snížení pět až deset procent. Oznámení kormidelníků ministerstva i VZP, že tedy  v žádném případě nebude snížením úhrad  dotčena dostupnost zdravotní péče, je v rozporu s realitou, že nemocnice péči významně omezují, aby redukční dietu přežily.

Oznámení, že Ústavní soud odsoudil zbytné nové registry, v praxi znamená, že prostředky na ně jsou dále spotřebovávány. Oznámením, že spásou pro lékové úspory jsou elektronické aukce na léky, se v praxi míní, že aukce dosud nejsou vůbec využívány. Oznámení, že novou spásou zdravotnictví  bude koncept HTA (health technology assessment), má v praxi odraz třeba v aktuální neschopnosti jakkoli řešit, nacenit a umístit do systému  protonovou radioterapii, ovšem i některé technologie dřívější, třeba operační roboty. Oznámení o reformním posilování dlouhodobé péče znamená ve skutečnosti naše další zaostávání v tomto segmentu za rozvinutými evropskými zeměmi a absenci jakékoli centrální představy o provázanosti zdravotní a sociální péče. Oznámení o dojezdovém limitu 35 minut znamená, že každý nadále dojede jako dříve, jak umí a jak mu podmínky umožní, aniž kdokoli  tento nesmysl  jakkoli sleduje.  

Naše zdravotnictví provozované za tři stovky miliard korun ročně určitě nečeká náhlý kolaps. Trpí však stále více chronickou degenerací centrálního typu. A právě na tomto typu nemoci se dá také vydělávat. Takže nečekejme brzkou debatu  o principech či regeneraci, ale třeba zase  jen o úpravách poplatků a malichernostech, které racionální  zdravotnictví  dále pochovávají a chaos uchovávají. Na zdravotnictví uspořádaném a transparentním se dá totiž parazitovat mnohem hůře, pokud vůbec. Zasahuje-li chronické degenerativní onemocnění  také mozky, zapomíná se postupně i na Masarykův postulát „nebát se a nekrást“ nebo na požadavek mít veřejné prostředky pod veřejnou kontrolou.

Ale hlavně, ať už proboha nikdo o zdravotnictví neoznamuje nic jiného než prostá fakta a čísla, pokud možno nefalšovaná. Z uvedeného srovnání četných oznámení a reálného stavu už totiž jasně vyplývá, že pojem oficiální oznámení ve slovníku již nahradilo slova lež, nepravda nebo apriorní hluboká pochybnost.

Blogy