Chceme moc?

23. března 2015

Mladí sociální demokraté byli nedávno v TV diskusním pořadu označeni za ty, kteří ovládají ČSSD. Éterem zaznívají i další nálepky. Líheň politiků. Výtah k moci. Nezávislé zájmové sdružení. Aktivistická skupina. Předsedovy děti. Budoucnost české levice?!

Která z těchto nálepek je charakteristická pro nezávislý spolek Mladí sociální demokraté? Kterou z nich se může pyšnit a která mu naopak ztrpčuje život?  Jaký je význam sdružování v politické mládeže a jaké místo v občanské společnosti zaujímají? A v jakém vztahu žije naše politická mládež a ČSSD?  

Mladé lidi (navzdory jejich individuálnímu politickému přesvědčení) ve velké míře spojuje touha měnit věci, posouvat dění kupředu. Jsou plni elánu, nadějí a plánů do budoucna. Zároveň často slýcháme, že mladí lidé se o politiku nezajímají, považují ji (jako většina národa dle průzkumů) za oblast, která nevoní. Co s tím? Chci-li změnit svět, je politika velmi dobrým nástrojem jak na to. Naši rodiče nám v roce 1989 na Václavském náměstí vycinkali svobodu, která přinesla širokou škálu realizace.  V tomto přelomovém roce byla moc předána lidu a tento lid ji v našem právním prostředí drží prostřednictvím svých zástupců a zástupkyň. Politické strany, které sdružují osoby odhodlané svádět každodenní boj o voličky a voliče, jsou spojnicí mezi občanskou společností a státem. Jejich role v zastupitelské demokracii je nezastupitelná. Shromažďují osoby totožného politického smýšlení, které, svedeni svým ideovým a programovým tmelem, usilují o moc, aby mohli měnit každodenní realitu ve prospěch všech občanek a občanů. Mladí sociální demokraté ctí odkaz, který ukotvili před více než 130 lety zakladatelé a zakladatelky ČSSD, přemýšlejí o něm a snaží se ho rozvíjet v podmínkách 21. století. Mladická energie, vitalita a síla se u některých jedinců přetavuje na občanský aktivizmus nebo přímo politickou angažovanost. Takoví lidé jsou součástí i našeho mládežnického spolku.  

Často od svých vrstevníků a vrstevnic slýchám, že „ Vám politikům jde jen o moc“.  Na tuto repliku odpovídám vždy rezolutním „Ano“.  Politikům a političkám jde a musí jít o moc. Přitakání tomuto cíli není bezbřehým pragmatismem a férový boj o moc nemá pejorativní nádech.  Mohli bychom havlovsky prohlásit, že i bezmocní mají svou moc, ale to neplatí pro reálnou politickou práci. Jde-li nám o změnu, o realizaci opatření, která považujeme za prospěšná a nutná, potřebujeme ji. Pokud nedisponujete mocí, věci nezměníte.  Boj o ni je integrální součástí každé politické strany, i spolku  a je součástí každého jednoho politického života. Otázkou zůstává, jaké techniky jsou používány. Politika je řemeslo a nikdo se mistrem nerodí. Demokratickým a slušným technikám politického boje je ale třeba se naučit. 

Vzdělávání je jednou z hlavních rolí politické mládeže. Mladí sociální demokraté nejsou stranická platforma ČSSD. Vydali jsme se cestou samostatného občanského sdružení, nyní spolku, a  již 25 let organizujeme akce, vzdělávací semináře, workshopy, panely a přednášky jako součást klubové činnosti  pro vlastní členstvo, ale i směrem k veřejnosti. Na tomto pomezí se klubová činnost střetává s činností navenek, kdy se eventy a kampaněmi snažíme přispívat do celospolečenských debat, šířit sociálně-demokratické myšlenky a podporovat praktickou politiku ČSSD, která je v současné době vládnoucí stranou.  Je dobrým zvykem, že Mladí sociální demokraté participují na volebních kampaních ČSSD, přináší své názory a pohledy na svět do strany prostřednictvím diskuzí, setkávání, ale i práce v odborných komisích.  Právě startující program politického mentoringu založil, snad, dobrou tradici individuální párové spolupráce mladých se zkušenými spolustraníky s cílem posilovat osobnostní dispozice začínajících politiků a političek.

Jako MSD máme vlastní okruhy témat, která akcentujeme a na která upozorňujeme. Jedná se o bezplatné školství, inkluzívní vzdělávání, aktuální problém nezaměstnanosti mladých a vlastního bydlení při založení rodiny,  podpora sportu, volný internetový prostor, silný akcent na lidská práva a svobody, transparentnost,  odpor ke korupci a jakékoliv formě extremismu.

Formální odloučení MSD od ČSSD je prospěšné pro obě strany.  Naši mladí, u kterých se formují politické postoje a chování, potřebují prostor, kde si věci vyzkouší, osahají a kde je ještě stále čas dopouštět se chyb, ze kterých se následně poučí.  Politika je řemeslo, které je konfrontační. Je jen logickou otázkou času, než se mladické ideály střetnou s  tvrdým politickým pragmatismem. Ideály, které mladí lidé přináší, jsou nedocenitelnou devizou politické mládeže. Dokážou nastavovat zrcadlo politikům a političkám, kteří v každodenní realitě mohli na čas zapomenout a své nepodkročitelné principy obejít. Ovšem vyhrocené postoje, kdy idealismus přechází v laciný populismus a apriorní odmítání jiných názorů neobstojí. Zde snaha měnit věci a posouvat je kupředu končí, protože jedinec narazí na tlustou zeď vlastních bariér a zásad, svázán sám se sebou, zato s pocitem své velikosti a nezlomnosti.  Pragmatik bez skrupulí ovšem nedopadne o mnoho lépe. Utilitární přístup, často spojený s bezohledným egoismem, může vést k vytvoření sítě, ze které se těžko vymotává a jejíž vlákna jsou již od počátku zpuchřelá a chatrná. Asi je dobře, pokud každý z nás bude schopen vystoupit ze svého stínu a naslouchat druhým.  Racionální, demokratický přístup, při kterém jde o to neslevit z vlastních základních zásad při zachování schopnosti dohody na kompromisním řešení.  MSD jsou demokraty, a proto na dobrých řešeních dokážeme spolupracovat i s „ideovými odpůrci“. Jsme nejsilnější a nejstarší politickou mládeží v ČR, ale snažíme se kooperovat i s ostatními mládežnickými spolky.  Pokud jsme jako MSD budoucností české sociální demokracie, pak je dobře, že nejsme bláhoví a stýkáme se s budoucností ostatních ideových a stranických líhní.

Mladí sociální demokraté nemají, srovnatelně se zkušenějšími kolegy z ČSSD, obecně platný recept na to, jak být dobrým politikem či političkou. Ale nezastavíme se. Přemýšlíme, vnímáme a bojujeme – usilujeme o svůj díl moci, abychom mohli promlouvat jedním, silným hlasem do věcí, na kterých nám záleží. 

Blogy