Čína obdivuje náš systém veřejného zdravotnictví

29. března 2016

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček hovořil o důvodech spolupráce mezi Českem a Čínou, pokud jde o léčbu pacientů.

* * Proč se Česká republika ve spolupráci v oblasti zdravotnictví tolik obrací na Čínu?

Čína se snaží reformovat své zdravotnictví a hledá systémy, které chce následovat. ČR je tak ve společnosti Německa, Holandska či skandinávských zemí, které jsou také významným partnerem čínského zdravotnictví. Číňané obdivují náš systém veřejného zdravotnictví, očkování či síť praktických lékařů. Špičková úroveň léčebných postupů v onkologii, kardiochirurgii či vakcinologii může být pro čínské lékaře vzorem. Stejně tak péče o dětské pacienty je tématem, kde jsou čínští kolegové nadšení, že mohou spolupracovat s lékaři z Fakultní nemocnice Motol či z Hradce Králové.

* * Jaké konkrétní projekty jste v Číně domluvil a v jakém stavu realizace nyní jsou?

V současné době skvěle spolupracují na mezinárodní úrovni fakultní nemocnice, instituce veřejného zdravotnictví či Státní ústav pro kontrolu léčiv. Naše nemocnice spolupracují například s Pekingskou dětskou nemocnicí, nemocnicemi Ruijin a Shuguang v Šanghaji, Chunanskou dětskou nemocnicí a dalšími. Ve všech případech se jedná o elitní a špičkové univerzitní nemocnice. Aktivní výměna stážistů, ať už jde o lékaře, sestry, či akademické pracovníky, je tak rozhodně přínosem. Státní ústav pro kontrolu léčiv aktivně komunikuje se svým čínským protějškem o evropských pravidlech kontroly léčivých přípravků. Lékový ústav musí plnit svou zákonnou povinnost a zaručit, že se k nám dostanou z Číny pouze kvalitní, bezpečné a prověřené léky.

* * Čínské děti jezdí do českých lázní. Kolik a kde už se jich v ČR léčilo a má to pro ně skutečně zdravotní přínos? O jaké indikace hlavně šlo?

Loni proběhl pilotní projekt, v rámci něhož do Karlovy studánky přijelo 79 čínských dětí trpících chronickými respiračními onemocněními, především astmatem. Dětem prospěl hlavně pobyt na čistém horském vzduchu, tedy takzvaná klimatoterapie, inhalační léčba Vincentky a další terapeutické aktivity. Zdravotní stav dětí se prokazatelně a znatelně zlepšil. V letošním roce je plánována cesta dalších 80 dětí se stejnými indikacemi. Pro nás je tento projekt skvělou propagací českého lázeňství v Číně.

* * V čem může být konkrétně čínská medicína prospěšná pro českého pacienta ať už sólově, nebo v kombinaci se západní medicínou, kterou se u nás léčí?

Považuji ji za možný doplněk klasické léčby, například u tlumení chronické bolesti pacientů akupunkturou. Tady vidím pro naše pacienty jasný benefit, jejich organismus nebude zbytečně zatěžován léky.

* * Purkyňova společnost nepovažuje čínskou medicínu za přínos pro pacienta. Jaký je váš názor?

Tradiční čínská medicína má tisíciletou historii, z jejího dědictví můžeme převzít některé prvky, ovšem při zachování naprosté bezpečnosti a účinnosti pro všechny pacienty. Nemyslím si ale, že by mohla plně nahradit naši evropskou medicínu založenou na důkazech. Jednou ze složek České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je i odborná společnost pro akupunkturu, je proto poněkud zvláštní, že odmítá něco, co je její integrální součástí. Navíc čínskou medicínu podporuje i Světová zdravotnická organizace.

* * Budou se v ČR po vzoru Fakultní nemocnice v Hradci Králové rozvíjet i specializované čínské kliniky?

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je otevřená první ambulance tradiční čínské medicíny a už brzy bude položen symbolický základní kámen první kliniky. Ta by měla být otevřena do dvou let. Bude se jednat o unikátní zařízení v rámci zemí střední a východní Evropy, které bude poskytovat léčebnou a preventivní péči a zároveň by se měla stát vzdělávacím a výzkumným centrem. Jaký bude další vývoj, záleží na dohodách mezi Čínou a ČR, toto bych nerad předcházel.

* * A jak to bude s hrazením péče na těchto klinikách? Pacient si ji bude hradit plně, nebo ji budou hradit zdravotní pojišťovny či na ni přispějí?

Žádné diskusi se nebráníme, ale zatím platí, že si tyto metody hradí pacient sám a neexistuje plán na to, aby se to v dohledné době měnilo.

Zdroj: Právo

Blogy