Cizinec není našinec – nové heslo ministra financí?

12. srpna 2016

Věrný svému populistickému stylu odmítá Andrej Babiš kvóty na uprchlíky, které přes odpor České republiky schválila Evropská unie. Jenomže rozhodnutí o kvótách je rozhodnutím rady ministrů a má svojí závaznost, a to i přes důrazně negativní stanovisko ČR a některých dalších států.

Demokracie je prostě už taková, že jsme občas přehlasováni. Stává se to, i když třeba máme rozumné stanovisko a možná i správné stanovisko. Náš boj proti kvótám nám dává právo využít všechny legitimní cesty, které nám členství v EU poskytuje, a to včetně zvážení, zda chceme v takovém společenství zůstat. Evropská unie musí projít zásadní politickou reformou, především omezit moc nevolených byrokratických struktur, v mnoha případech reprezentovaných lidmi, o jejichž morálním a politickém charakteru lze úspěšně pochybovat. Ale ať už jsme součástí EU, či nikoliv, nezbývá nám, než postoje Evropské unie respektovat. Prostě platí, že pokud jsme si dobrovolně vybrali účast v nějakém společenství, tak to má vždy dvě strany mince, rub i líc, tedy příjemnou i nepříjemnou tvář. Chápu rozhořčení pana ministra financí nad tou mrzkou a neefektivní demokracií – ve své straně se demokratickými principy neřídí a ani to ostatně neměl nikdy v úmyslu. Dokonce na parlamentní půdě nepokrytě naznačuje, že mu ta „demokratická“ žvanírna vadí a aktivně se snaží o omezení demokratické diskuze ve prospěch oligarchického rozhodování jednoho, snad, moudrého a osvíceného.

V jeho vyjádření je navíc je patrná i jeho snaha zavděčit se panu prezidentovi, který již dříve ústy svého mluvčího vyslovil velmi podobné teze. Ta je očividně vedena snahou poněkud napravit si v jeho očích pošramocenou reputaci v důsledku jeho postoje v „policejní“ krizi.

Ovšem vzhledem k minulým postojům pana Babiše k řešení uprchlické krize se nelze ubránit dojmu z účelového populismu a nadbíhání veřejnému mínění před krajskými volbami. Je nebetyčný rozdíl mezi populistickým politikem a státníkem, který není zmítán větry změn veřejného mínění, ale je schopen sledovat a prosazovat smysluplnou politickou vizi a strategii. Pouhá jazyková vybavenost z politika ještě státníka nedělá, i pitomec může prokázat svoji hloupost v mnoha jazycích, zatímco většina velkých myslitelů a filozofů psala převážně ve svém národním jazyce.

Ale možná panu ministru financí křivdím a třeba se zítra dočtu, že Andrej Babiš a jeho firmy stejně zásadně a nekompromisně odmítají dotace poskytované tou nekompetentní Evropskou unií, která nám jenom diktuje a nařizuje. A pokud se toto rozhodnutí bude týkat i jeho firem, pobírající dotace v zahraničí, pak bude v mých očích prvním důsledně jednajícím politikem, kde se slova nerozcházejí s činy a to bez ohledu na svůj soukromý profit. To by tedy státnické bylo. Tak uvidíme. Někdy i zdánlivě šílené a fantaskní předpovědi vycházejí.

Blogy