Co si necháme ještě líbit, aneb strašidla Na Výtoni

9. března 2010

Pamatujete si ještě na onen často odvysílávaný telefonický rozhovor Josefa Větrovce, bývalého proděkana Vysoké školy Karla Engliše, s pražskou advokátkou Hnilicovou, která mu měla opatřit od své známé na státním zastupitelství (kdopak to asi je?) kopii vyšetřovacího spisu?

O tom, že ona ještě nemá titul Ph.D, protože ji od zkoušky vyhodili, a práce, kterou vytvořila je, podle jejích odvysílaných slov „na hovno“? Ale pan proděkan (tehdy ještě) slíbil, že to zařídí, neboť „to umíme“? Jeho škola sice také tituly neuděluje, ale jak „to uměli", už je dneska notoricky známo: přes majitele této vysoké školy Jana Harangozzo, který se scházel s bývalým děkanem plzeňské právnické fakulty Kindlem ... Tento kamarád Hnilicové, J. Větrovec i J. Harangozzo, jsou dnes stíháni v souvislosti s trestnou činností bývalého soudce J. Berky ohledně podvodných konkursů, které taky skupina soudců, akademických funkcionářů a konkurzních správců organizovala, a způsobila tak mnoho firmám i občanům mnohomilionovou škodu.

Manželé Hnilicovi jsou kromě asi deseti dalších společností také vlastníky dvou společností, které vlastní obytné domy v Praze. A to společnosti DOG STAR, s.r.o., která vlastní dům Na Výtoni a společnosti DOGROSE a. s., vlastnící dům Praze 4 - Podolí….. Vše, co jste dosud kdy slyšeli a četli o zavrženíhodném chování některých majitelů domů s cílem zbavit se nájemníků, dokázali tito vysokoškolsky vzdělaní lidé realizovat.Jistě jen ne náhodou je manžel oné advokátky Hnilicové konkurzním správcem.

Do dosud spořádaného domu Na Výtoni ihned nastěhovali partu mladých lidí, jejichž chování mělo ostatní nájemníky vypudit: výkaly a zvratky na schodech, špína a nekonečný hluk se staly součástí denního života obyvatel, kteří museli několikrát požádat o zásah policii. Ta po několikáté návštěvě rozhodla provést v bytě těchto problémových lidí domovní prohlídku a informovala o tomto svém záměru majitele domů Mgr. Hnilicu. Ten okamžitě obyvatele předmětného bytu varoval, ačkoliv si jako právník musel být vědom, že tím může zmařit výsledek domovní prohlídky. Marně: v bytě byla nalezena výrobna drog s varnou pervitinu.… Po nějaké době z prázdného bytu, který pronajímatelé budují na střeše domu, začala náhle, zvláštní náhodou a zjevně bez příčiny, vytékat voda do bytu, který se nachází pod ním. Policie byt otevřela a uzavřela vodu. Reakce pronajímatelů? Omluva nájemcům, slib náhrady škody? Kde žijete? Trestní oznámení Hnilicových na policisty pro údajnou krádež nářadí za 50.000,-Kč z předmětného bytu, kterou nyní řeší policie!

Bezohledné chování vůči nájemcům je zde jako přes onen příslovečný kopírák. Výpovědi nebo žaloby na vyklizení bytu všem (opravdu naprosto všem) nájemcům bytů v domě. Z nejrůznějších myslitelných důvodů. Chyby v nájemních smlouvách, které sepisovali často před mnoha lety předchozí vlastníci, a které dodnes nikomu nevadily, nepřehledná a neověřitelná vyúčtování služeb, která mají vytvořit zdání dluhů nájemců…Není-li myslitelný žádný důvod, musíme ho vytvořit způsobem, před kterým varuji již dva roky, od schválení novely občanského zákoníku zákonem č. 106/2007 Sb. Nájemkyně dostane písemnost, ve které jí Hnilicovi sdělují nové číslo účtu, na které se mají posílat platby za užívání bytu. V pořádku. Za nějaký čas je nájemkyni sděleno, že v předmětné poštovní zásilce byla také výpověď z nájmu bytu, a jelikož na ní v šedesátidenní lhůtě, jak jí to umožňuje zákon, nereagovala, musí se vystěhovat. Jak tato bezmocnost na starou paní bydlící v bytě desítky let a nemá kam jít, asi působí, si každý umí představit… Jak může nájemce prokázat, že něco nedostal? Snad alespoň soudy budou moudřejší….

Nájemci bytů v domě čp. 340 v pražském Podolí jsou na tom, díky stejným majitelům, manželům Hnilicovým, stejně. Zde je pozoruhodná jiná skutečnost. Předchozí vlastník domu se dostal do konkurzu a bylo již vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že konkurzní správce může dům prodat. Avšak tu náhle, aniž bych naznačoval jakoukoliv souvislost se skutečnostmi uvedenými v prvém odstavci tohoto článku, se Hnilicovým podařilo tento majetek z konkurzu vyjmou a převést jej na sebe, resp. na svojí firmu.

A opět bezohledné chování, jak popisuji výše - jako přes onen příslovečný kopírák. Výpovědi, elektřina vyhořená, netopí se, odebrání vnějších oken v listopadu pod záminkou opravy, která se nekonala, dům se neudržuje…Nájemci si to však nedali líbit a požádali o pomoc obec i stát. S nevalným úspěchem. Řáděním Hlinicových byl nedávno věnován pořad ČT 1 Černé ovce a pořad Zadáno pro ombudsmana. Ombudsman kritizoval rozpačitý postup stavebního úřadu Městské části Praha 4, který sice vydává rozhodnutí, ale není již schopen prosadit jejich realizaci při arogantní nečinnosti majitelů domu, kteří nerespektují žádné zákony (advokátka!) a žádná rozhodnutí, o slušnosti a dobrých mravech ani nemluvě. Zato hodlá věc vyřešit tak, že nabídne nešťastným postiženým nájemcům náhradní byty z majetku obce, čímž ovšem protiprávní činnost pronajimatelů jen korunuje. Konečně budou mít dům volný!

Jak dlouho si to ještě necháme všichni líbit? Tu aroganci moci těch, kteří se domnívají, že si mohou všechno dovolit, neboť „to umějí“?

Blogy