Co si přát v nadcházejícím roce 2020

30. prosince 2019

Nejsem z těch, kteří by si každý den ztěžoval, protože již můj stařeček říkával: „Co si sám neudělám, nemám.“ A jako dlouholetý politik s technickým vzděláním vím, jak je těžké v politice, ale i v životě používat kritické myšlení a zdravý selský rozum. Protože nikdy není nic úplně bílé či úplně černé. A také platí, že pravda bývá jednoduchá, ale lži jsou složité.

Pro každou pospolitost, ať je to rodina, obec či stát platí, že je důležitá sounáležitost a pospolitost, že je třeba porozumění a solidarita mezi lidmi. Ono se pak snáze řeší každodenní starosti a problémy, které se na nás valí čím dál rychleji a sofistikovaněji. Proto je důležitá bezpečnostní, politická a ekonomická stabilita, která umožní jistou míru soudržnosti celé společnosti. A právě záleží na té míře, která ovlivňuje nejen náladu, ale i naše vyhlídky.

Jsem přesvědčen, že naše největší bohatství je v lidech, i když si to málo uvědomujeme. Proto bych si přál, abychom byli více sebevědomí a také hrdí na svoje tradice, historii a na svoji zemi, ve které žijeme a pracujeme. Strach není dobrý rádce ani sluha. A mlčení k nepoctivostem se nikdy a nikde nevyplatilo. Pro mne jsou nejlepšími migranty naše děti a naši vnuci. Zejména pro ně budujeme lepší podmínky pro jejich život.

Nesmíme ovšem ani zapomínat na naše starší spoluobčany, kteří si zaslouží péči a vděk naší i budoucí generace. Ne nadarmo se tvrdí, že kdo se nepoučí ze svých chyb, chyby bude opakovat. Važme si toho, že naše země je přírodně, kulturně a historicky bohatou zemí, které se dnes daří i ekonomicky. Proto se pokusme ji v nadcházejícím roce rozvíjet a zvelebovat.

A nezapomínejme přitom, že pro člověka je nejdůležitější zdraví a láska jeho nejbližších. Vždyť to si povětšinou uvědomíme až tehdy, když to ztratíme či o to přijdeme.

Proto je důležité, abychom také měli v roce 2020 štěstí. Nejen to své osobní, ale i rodinné či celospolečenské. Přeji také úspěch v zaměstnání, při studiu, ve sportu či ve svých zálibách. Důležité je i rodinné zázemí, klid, pohoda a umění naslouchat a rozumět lidem.

Blogy